Mannen som räddade världen död

Mannen som räddade världen från ett tredje världskrig har dött. Den före detta översten i Sovjets flygvapen, Stanislav Petrov, höll huvudet kallt 1983 när varningssystemen blinkade rött.

Mannen som stoppade ett tredje världskrig. Porträtt vid fönster.

Stanislav Petrov.

© Nikolai Ignatiev/Alamy/IBL

Det var natten mot den 26 september 1983 som Stanislav Petrov, då vakthavande befäl vid en sovjetisk kärnvapenbevakningsstation, fick signaler om att fem amerikanska missiler var på väg mot Sovjetunionen. Petrov bedömde det dock som osannolikt att ett amerikanskt angrepp skulle inledas med endast fem missiler och lät därför bli att rapportera signalerna.

Senare visade en undersökning att signalerna hade orsakats av ett ovanligt väderfenomen.

Efter att händelsen blev känd 1998 ansåg flera bedömare att ett tredje världskrig kunde ha utlösts om Petrov hade rapporterat händelsen. Han har fått flera priser i väst och porträtterats i dokumentärfilmen The Man Who Saved The World.

Där kommenterar han händelsen med "jag gjorde bara mitt jobb".

Stanislav Petrov avled den 19 maj, 77 år gammal, i en förort till Moskva. Nyheten om hans död blev dock inte officiell förrän i september.