Kunde förlista ubåtsmän överleva?

Syrgasapparat kunde teoretiskt sett rädda förlista ubåtsbesättningar.

Ubåtsmän kunde teoretiskt sett överleva

År 1907 uppfann tysken Heinrich Dräger en räddningsutrustning för ubåtsbesättningar, som han kallade "Tauchretter­" – dykarräddare. Den bestod av en syrgasapparat med syre för cirka 30 minuter, en näsklämma och en räddningsväst, så att sjömännen kunde simma upp till ytan.

Under första världskriget blev Tauchretter därför standardutrustning på alla tyska ubåtar. Den led dock av det stora problemet att syrgasapparaten innehöll rent syre. Det kunde leda till en allvarlig syreförgiftning, om syret andades in på djup överstigande 7 meter utan tillsats av kväve.

Syrgasapparaten vidareutvecklades

Problemet löstes senare genom att man fyllde räddningsutrustningen med både syre och kväve, som blandades i slangen på väg till munstycket. Även britter och amerikaner utvecklade varianter av tyskarnas räddningsutrustning, och under mellankrigstiden konstruerade båda ländernas ubåtsskolor slusskammare under vattnet, från vilka ubåtsmän kunde öva sig i att ta sig ut ur en sjunken ubåt med användning av syrgasapparaten.

Träningen var till ingen nytta

När andra världskriget bröt ut, visade sig träningen dock så gott som värdelös. Såväl tyska som brittiska och amerikanska ubåtar opererade på så stora djup att räddning var omöjlig. Vattentrycket utanför ubåten skulle helt enkelt krossa alla. Exempelvis förlorade USA totalt 52 ubåtar under andra världskriget. Av de över 3500 ubåtsmännen ombord överlevde­ bara fem man.

Är du nyfiken på att kliva ombord på en ubåt? Då kan du göra en djupdykning i vårt stora tema.