National Archives and Records Administration
Grumman TBF-1 Avengers

Hur många flygplan har försvunnit i Bermudatriangeln?

År 1945 är en grupp amerikanska torpedflygplan ute på en övningsflygning utanför Florida, när basen plötsligt tappar kontakten med planen. Sedan dess har flera andra flygplan försvunnit spårlöst i Bermudatriangeln.

Hur många flygplan har försvunnit i Bermudatriangeln?

Den 5 december 1945 lyfte löjtnant Charles Taylor i sitt torpedflygplan från en amerikansk örlogsbas. Bakom honom följde fyra andra flygplan med 13 pilotelever, som deltog i dagens övning utanför Florida.

Efter cirka två timmar snappade basen upp radiomeddelanden som indikerade att flygplanens kompasser inte fungerade, och att planen flög åt fel håll.

Taylors sista meddelande registrerades strax före solnedgången. Sedan dess har de fem flygplanens öde varit ett mysterium.

Luftens största mysterier

Historien innehåller flera exempel på flygplan som försvunnit spårlöst under märkliga omständigheter.

Artikel gjorde Bermudatriangeln farlig

Taylors lilla grupp försvann i ett område mellan Florida, Bermuda och Puerto Rico, som senare blev känt som Bermudatriangeln.

Föreställningen att området skulle vara extraordinärt farligt lanserades 1950 i en tidningsartikel. De följande åren uppmärksammade flera artiklar att även andra flygplan hade försvunnit i området.

Grumman TBF-1 Avengers

Fem amerikanska torpedflygplan övade utanför Florida, när de 1945 försvann spårlöst i Bermudatriangeln.

© National Archives and Records Administration

Antalet försvunna flygplan är svårt att uppge – bland annat för att området saknar en tydlig definition – men en uppskattning är att färre än 15 flygplan kraschat eller försvunnit sedan 1945.

Enligt den federala amerikanska myndigheten National Oceanic and Atmospheric Administration, som undersöker havet och atmosfären, finns det ”inga bevis för att mystiska försvinnanden förekommer med större frekvens i Bermudatriangeln än i andra stora, vältrafikerade områden av havet”.

Video: Historien om den gåtfulla Bermudatriangeln

Video