Hur länge var det strålning i Hiroshima?

När kunde japanerna börja bygga upp Hiroshima igen efter atombomben?

När kunde japanerna börja bygga upp Hiroshima igen efter atombomben?

När amerikanerna släppte atombomben över Hiroshima 1945 försvann 90 procent av de radioaktiva partiklarna på mindre än en vecka.

Det beror på att bomben explo­derade en halv kilometer ovanför marknivå. Ett enormt eldklot uppstod och tryck- och värmevågen blåste upp damm i ett svampmoln.

En del av partiklarna föll som ”svart regn” i områden utanför staden, andra spreds med luftströmmarna över Asien. Här föll de gradvis ned i små doser. De resterande 10 procenten lade sig över Hiroshima. Något sköljdes bort av regn eller satte sig i sten, i grus och i marken.

Jämförelse – Hiroshima kontra Tjernobyl:

Redan ett år efter angreppet var strålningen så låg att återuppbyggnaden kunde börja.

Man kan fortfarande mäta radioaktivitet i Hiroshima, men nivåerna är lägre än den kosmiska strålning som finns överallt på jorden och i rymden.