Bernd Gross

Historiska hungerstenar dyker upp när torka plågar Europa

Röster från det förflutna varnar oss för torkans plågor: ”Om du ser mig, så gråt”, står det på en av de så kallade hungerstenarna från 1600-talet.

I århundraden har människor i Europa i samband med torkperioder huggit in meddelanden i stora stenar på botten av floder och sjöar. Under den värmebölja som drabbat Europa sommaren 2022 har vattennivån på många håll blivit så låg att stenarna dyker upp igen.

Dessa så kallade hungerstenar vittnar om forna tiders naturkatastrofer, som ledde till missväxt och vållade hungersnöd. En av de mest kända stenarna ligger i floden Elbe och försågs redan på 1400-talet med en inskription.

När vattennivån år 1616 ännu en gång sjönk så att stenen blottades, tillfogade någon texten: "Wenn du mich siehst, dann weine” – ”Om du ser mig, så gråt.”

Aceredo evakuerades 1992, innan dammen fick vattnet att stiga. Nu är dammen nästan tömd på vatten, så samhällets tidlgare invånare kan strosa på gatorna.

© Pementa

Uttorkade floder bjuder på historiska fynd

Utöver ett flertal hungerstenar har låga vattennivåer även avslöjat andra fynd från Europas förflutna. I Rom kan turister passa på att beskåda den bro som kejsar Nero år 50 efter Kristus lät uppföra över floden Tibern.

I Spanien har invånare från byn Aceredo gått sin första promenad på gatorna på 30 år. Uppförandet av en stor damm gjorde att byn 1992 hamnade på botten av en stor vattenreservoar. Nu har de enorma vattenmassorna temporärt försvunnit.

På gränsen mellan Serbien och Rumänien har tyska örlogsfartyg dykt upp ur Donaufloden, som lider av en historiskt låg vattennivå. Fartygen borrades i sank under andra världskriget i samband med den tyska reträtten.