Bridgeman Art Library/Ritzau Scanpix.
titanic bärgning dom

Företag får tillstånd att hämta telegraf i Titanics vrak

En bärgningsfirma har fått tillstånd att skära hål i det berömda fartyget och bärga dess telegraf. Kritikerna rasar.

I tjugo år har en domstolsbeslut effektivt hindrat det amerikanska företaget RMS Titanic från att bärga föremål inne i vraket av passagerarfartyget Titanic.

Nu har emellertid en domare i delstaten Virginia till mångas stora bestörtning beslutat att företaget får lov att hämta ut en sällsynt Marconitelegraf ur vraket genom att skära sig genom taket till fartygets radiorum.

”Marconiapparaten har stort historiskt, utbildnings- och forskningsmässigt samt kulturellt värde, eftersom apparaten användes för att skicka nödanrop medan Titanic höll på att sjunka”, skriver domaren som förklaring.

marconi telegraf titanic

År 1896 uppfann Marconi den trådlösa telegrafen, som gjorde det möjligt för fartyg att kontakta andra trådlösa telegrafer på hundratals kilometers avstånd.

© Bridgeman Art Library/Ritzau Scanpix

Marconis telegraf fungerade utan kablar

Telegraf sände Titanics nödsignal

Titanics radiotelegrafister använde den trådlösa telegrafen för att kontakta andra fartyg sedan passagerarfartyget en natt i april 1912 kolliderat med ett isberg och börjat sjunka.

Utrustningen finns i tre sammanhängande rum, den så kallade Marconisviten, på fartygets översta däck.

Bärgningsfirmans plan är att sända en fjärrstyrd ubåt de nästan fyratusen meterna ner till vraket och, om så krävs, skära sig igenom svitens tak.

titanic vrak dom telegraf

På jakt efter Titanics ”röst”: Bärgningsfirman ska sända ner en fjärrstyrd ubåt till vraket och skära sig in i den så kallade Marconisviten (gul pil), där Titanics radioutrustning finns. Passagerarfartygets vrak hittades av oceanografen Robert Ballard år 1985.

© Bridgeman Art Library/Ritzau Scanpix

Företaget RMS Titanic, som nyligen återbildats efter en konkurs, vill ställa ut radion och berätta om männen som sände nödsignalerna medan vattnet forsade in.

Organisation har överklagat domen

Det skäl som företaget angett för att få lov att genomföra bärgningen har varit att radion snart kommer att vara förstörd för all framtid.

Telegrafisten Jack Phillips sände nödsignaler från Titanic i två timmar, allt medan radiorummet fylldes med vatten. Flera fartyg nådde därmed fram och kunde rädda cirka sjuhundra passagerare. Jack Phillips själv drunknade. Han blev tjugofem år gammal.

© Print Collector/Getty Images

Bland annat NOAA, USA:s organ för oceaniska och atmosfäriska studier, har kraftigt motsatt sig tillståndet.

Det federala organet påpekar att telegrafen är omgiven av ”de jordiska kvarlevorna av över ettusenfemhundra människor”, som bör lämnas i fred.

Därför har NOAA överklagat den nya domen för att få RMS Titanics bärgningstillstånd upphävt.