Sol 90 Images
Titanic seglande katastrof

Allt gick snett på Titanics jungfruresa

Lyxkryssaren Titanic skulle vara större, bättre och säkrare än något annat fartyg, men en rad konstruktionsfel och bristande noggrannhet bidrog till att skicka det stora fartyget till havets botten.

När Titanic våren 1912 stävar ut på sin jungfrufärd över Atlanten är oceanångaren inte bara det största och lyxigaste fartyget i världen. Det betraktas också som ett tekniskt underverk, mycket säkrare än andra fartyg.

Fem dagar senare ligger lyxkryssaren på havets botten.

Otur hade ett finger med i spelet, men mänskliga misstag, dåliga rutiner och ren och skär glömska bar också en del av skulden.

Klicka på några av bristerna i Titanics säkerhet här:

Titanic seglande katastrof

Livbåtar: Endast varannan fick plats

De 20 livbåtarna ombord på Titanic hade endast plats för 1 178 av de 2 207 personerna ombord. Fartyget var dock välutrustat, eftersom lagen 1912 bara krävde 16 båtar. Fler livbåtar skulle knappast ha gjort någon skillnad, eftersom bara 18 av dem hann sättas ner i vattnet innan fartyget sjönk.

Utkiken: Vakterna saknade kikare

Efter att Titanic stävat ut insåg utkikarna att det inte fanns några kikare till dem. Dessutom var vädret den 14 april lugnt, vilket gjorde det särskilt svårt att upptäcka isberg i mörkret på grund av avsaknaden av vågor.

Vattentäta skott: Satta ur spel

Kollisionen med isberget orsakade flera sprickor i främre postrummet och ända ner till pannrum fem på Titanic. Som en följd av detta fylldes sex sektioner snabbt med havsvatten. Fartyget fick slagsida och vattnet kunde sprida sig till de andra sektionerna. De vattentäta skott som skulle ha förseglat sektionerna hade ingen effekt, helt enkelt för att vattnet rann över sektionernas väggar på grund av slagsidan – de nådde bara upp till E-däck, 3,5 meter över havsytan.

Tredje klass: Passagerarna var instängda i labyrint

Låsta gallerdörrar höll passagerarna i 3:e klass borta från båtdäcken i 1:a och 2:a klass. Dörrarna krävdes enligt amerikansk lag för att förhindra att sjukdomar spreds från 3:e klass. Hytterna i 3:e klass låg dessutom långt ner i fartygets för och akter, vilket skapade en labyrint av korridorer och trappor. Dessutom kunde många inte läsa engelska och visste därför inte vilken väg de skulle gå för att komma ut. Gallerdörrarna låstes dock upp efter 00:30.

Besättningen: Dåligt utbildad

Många av besättningsmedlemmarna insåg inte att de rep som användes för att sänka livbåtarna klarade av tyngden av 65 personer som satt i livbåtarna. Därför fyllde de inte båtarna. De 20 livbåtarna på Titanic unde ha tagit 1 178 personer, men endast 706 överlevde.

© Sol 90 Images

En annan säkerhetsbrist var en av de moderna attraktionerna på Titanic.

En nyhet var att lyxkryssaren hade en trådlös telegraf ombord.

Men tekniken blev en förbannelse eftersom telegrafisterna var så upptagna med att skicka passagerarnas hälsningar att varningar om isberg från andra fartyg drunknade i mängden.

Titanic seglande katastrof telegraf

En telegrafist, sannolikt John ”Jack” Phillips, i fartygets så kallade Marconirum, uppkallat efter radiotelegrafens uppfinnare, Guglielmo Marconi.

© Imageselect

Tillbaka till England efter två veckor

Jungfrufärden inleddes den 10 april från Southampton på Englands sydkust. Fartyget plockade sedan upp passagerare i Cherbourg i Frankrike och Queenstown i Irland (i dag Cobh), innan det gav sig ut på öppna Atlanten.

Enligt planerna skulle Titanic anlända till New York den 17 april. Där skulle White Star Lines nya kronjuvel ligga i hamn i tre dagar innan färden tillbaka till Southampton skulle inledas den 20 april.

Men drygt halvvägs över Atlanten kolliderade oceanångaren med ett enormt isberg, och på bara två timmar och 40 minuter sjönk världens största, säkraste och lyxigaste fartyg.

Titanic seglande katastrof kartan

1) Southampton. 2) Kollisionen sker omkring 600 kilometer söder om den kanadensiska ön Newfoundland. 3) New York.

© Sol 90 Images

Isberg på 1,5 miljoner ton överraskar utkikarna

Kapten Smith hade ändrat kursen för Titanic för att korsa Atlanten lite längre söderut och undvika de många isbergen på öppet hav.

Men i mörkret är de svåra att upptäcka – även om de är enorma. Det isberg som plötsligt dyker upp ur mörkret precis på Titanics rutt är en frusen koloss.

Enligt ögonvittnen stack det upp cirka 25 meter ur vattnet och var flera hundra meter långt. Och under vattenytan var det ungefär nio gånger så stort.

Allt som allt vägde isberget enligt en analys från 2016 upp till 1,5 miljoner ton.

När besättningen till slut upptäckte jätten var Titanic redan farligt nära. Kapten Smith hade mindre än en minut på sig att styra det 52 000 ton tunga fartyget runt hindret.

titanic seglande katastrof isberget

Kl. 23.40: Med en fart av 22,5 knop (41,7 km/tim.) träffade Titanic isberget endast 37 sekunder efter att besättningen hade upptäckt det.

© Sol 90 Images

Chefskonstruktören Thomas Andrews hade konstruerat Titanic med vattentäta sektioner som skulle hålla fartyget flytande även om det gick hål på skrovet.

Men isberget slet upp skrovet över de vattentäta sektionerna och lät vattnet översvämma den ena sektionen efter den andra.

Lyxfartygets öde var därmed beseglat och när vattnet började tynga ner fören sjönk Titanic snabbt.

Så snabbt sjönk fartyget

Vid kollisionen slets stålskrovet på Titanic upp på sex ställen, och fem av fartygets sexton vattentäta sektioner blev snabbt översvämmade. Det var en sektion för mycket för att fartyget skulle kunna hålla sig flytande.

titanic seglande katastrof isberg
© Sol 90 Images

Kl. 2.15: Vatten forsar in i de vattentäta sektionerna och tynger ner fören.

titanic seglande katastrof isberg steg2
© Sol 90 Images

Kölen utsätts för så stor påfrestning att den knäcks.

titanic seglande katastrof isberg steg3
© Sol 90 Images

Kommandobryggan förstörs. Fartyget sjunker i två delar.

titanic seglande katastrof isberg steg4
© Sol 90 Images

Kl. 2.20: Aktern reser sig kortvarigt, innan den sjunker.