Getty Images/Bridgeman Images/British Museum/Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot & Shutterstock

60 adelspersoner drunknade­ i latrin

Av alla tragiska öden under medeltiden måste latrinkatastrofen i Erfurt höra till de värsta.

I juni 1184 inträffade en av medeltidens mest bisarra olyckor.

Tysklands kung Henrik VI hade kallat över hundra 100 adliga till ett möte i Erfurt för att mäkla fred mellan parterna.

De inbjudna befann sig i domprostens hus, när trägolvet plötsligt kollapsade.

I stort sett hela sällskapet föll ner i källaren och hamnade i en stor latringrop, som grävts ut under byggnaden.

Henrik VI överlevde olyckan för att han – till skillnad från gästerna – satt på ett stengolv i en alkov.

© Codex Manesse/Wikimedia

Cirka 60 adliga drunknade i avföringen, men Henrik, som överlevde, fick fred för en tid.