Shutterstock

Hur länge har vi kunnat tala?

Språkforskare har i många år diskuterat den muntliga kommunikationens ursprung. I Frankrike blev debatten så hetsig att det lingvistiska sällskapet förbjöd den år 1866.

Människans förmåga att tala är mycket äldre än de första skriftspråken. Därför har forskarna inga källor som kan slå fast, när muntlig kommunikation uppstod.

Många språkforskare har lanserat teorier, men utan bevis har inga av dem fått någon bredare acceptans.

I Frankrike betraktades själva diskussionen som så meningslös att det lingvistiska sällskapet i Paris 1866 förbjöd all debatt i ämnet.

Sällskapet var på den tiden tongivande inom språkforskningen.

Senare studier har skapat större konsensus

Från 1990-talet har studier av förhistoriska människors anatomi dock gjort det möjligt att begränsa den period, då talförmågan kan ha uppstått.

För närvarande anser många forskare att Homo ergaster, som levde för 1,8–1,3 miljoner år sedan, var den första människoarten som kommunicerade med ljud.

Forskarna tror att det första egentliga språket uppstod för 50 000–200 000 år sedan, men hur utvecklingen gick till är lika omdiskuterat i dag som 1866.