Shutterstock
Muta Skandinavien

Hur blev de nordiska länderna världens minst korrupta?

År efter år hyllas de nordiska länderna som världens minst korrupta – och det är ingen slump att Norden har lyckats motverka mutor, maktmissbruk och nepotism.

Sedan 1995 har organisationen Transparency International varje år publicerat en lista över världens minst korrupta länder – och varje år har de nordiska länderna legat i toppen bland de 180 granskade länderna.

På den senaste listan från januari 2023 ligger Danmark etta, medan Sverige, Norge och Finland alla finns med i topp fem. Det är ingen slump att de nordiska länderna hyllas som de minst korrupta.

Alla kan hålla koll på makthavarna

Framför allt är de nordiska länderna kända för en omfattande transparens inom den offentliga förvaltningen.

Det betyder att medborgarna har möjlighet att hålla ett öga på makthavarna – till exempel genom att syna myndigheternas dokumentation, rapporter, anteckningar, referat, journaler och beslut.

Muta Skandinavien

För femte året i rad är Sverige bland de översta fem på listan över världens minst korrupta länder.

© Shutterstock

Alla brev, meddelanden och annat som når myndigheter betraktas som offentliga handlingar, vilket innebär att alla medborgare har rätt att ta del av kommunikation och beslut. I Sverige har alla medborgare även rätt att närvara vid domstolsförhandlingar och kommunala och statliga sammanträden.

I Sverige regleras medborgarnas sådana rättigheter och myndigheternas skyldigheter i bland annat regeringsformen och tryckfrihetsförordningen.

Pressen är medborgarnas vakthund

Norden har även en stark tradition av en oberoende och fri press, som håller ett vakande öga på myndigheter och politiker.

Flera vetenskapliga studier har visat på ett nära samband mellan stor pressfrihet och låg korruption – och i Norden kan den fria pressen härleda sin rötter till 1766, då Sverige införde en lag om tryckfrihet, som förbjöd censur och gav insyn i statens förvaltning. Den svenska tryckfrihetsförordningen var världens första.