Zhang Zhensi/Shutterstock

Historisk snabbkurs: Vem var Mao Zedong?

”Makt växer ur gevärsmynningar”, sade Mao Zedong. Men vem var han egentligen? Vi ger dig allt som är värt att veta om Mao – och det tar endast fem minuter.

Mao Zedong i korthet:

Född i: Shaoshan i Kina.

Studier: Grundskola, däribland studier i klassiska texter. Utbildade sig till lärare.

Jobb: Gerillaledare, statschef och partiledare samt ideolog.

Mest kända verk: ”Maos lilla röda”, en sammanställning av Maos politiska tankar och idéer, utdelad till armén.

Civilstånd: Mao var gift fyra gånger och far till totalt tio barn

Tre höjdpunkter i Mao Zedongs liv

  • Mao var son till en förmögen bonde. Han fick därför till sin glädje lov att ­vidareutbilda sig genom att bland annat läsa klassiska kinesiska texter.

  • Mao gifte sig som 27-åring med lärardottern Yang Kaihui. Till skillnad från de flesta andra äktenskap i dåtidens Kina byggde ­förhållandet på kärlek och inte på tvång.

  • Som gerillaledare kämpade Mao och hans revolutionsstyrkor 1949 sig till makten i det av inbördeskrig härjade Kina. Han blev ­ledare för Folkrepubliken Kina.

... och en motgång

Maos politik slog fel. Ett försök att öka industriproduktionen ledde till stor arbets­belastning och utbredd hungersnöd. Flera miljoner dog av svält eller arbetade ihjäl sig.

Mao Zedongs viktigaste tankar

Förändringar kräver våld!
Det kinesiska samhället styrs av gamla normer och leds av en elitistisk överklass. Båda delar måste avskaffas. I stället ska folket och massorna leda landet. Om härskarklassen inte avsäger sig privilegierna frivilligt, får revolutionärerna använda våld. Makt kommer ur gevärsmynningar, sade Mao.

Fattiga skapar revolutionen
Jordens länder är indelade i tre världar. Supermakterna USA och Sovjetunionen utgör den första, Europa, Kanada ochJapan den andra. Resten utgör tredje världen. Fattigdom och svaga regeringar gör dessa länder mottagliga för revolutioner. Med tiden sprider upproren sig till de andra världarna, och alla jordens länder kommer att införa maoismen.

Folket skal genopdrages
Maos lära skiljer sig från andra versioner av kommunismen genom att se bönderna och inte arbetarna som revolutionens drivkraft.

Bönderna ska avsätta jord- och fabriksägarna och gå i bräschen i arbetet med att skapa det nya maoistiska Kina.

Till skillnad från andra kommunister anser Mao inte att revolutionen är det slutgiltiga målet. Tvärtemot.

Människor sitter fast i gamla traditioner, och den första revolutionen måste därför följas av ännu en. Mao betecknar den andra revolutionen som kulturrevolutionen.

Denna nya revolution betyder att människor ska omskolas, så de kan bli nyttiga medborgare.

Det gäller framför allt eliten och de intellektuella, som bör tvingas arbeta som bönder. Omskolningen sker med hård disciplin. De som inte vill ­inordna sig under Maos paroller blir ­slagna, torterade eller mördade.

Historiker uppskattar att upp till 70 miljoner människor mister livet under Maos 27 år långa regeringstid.

Staden Yan’an i centrala Kina hyste under åren 1937 till 1948 Mao och hans revolutionsstyrkor.

© iamsnyg.com & info@tour-beijing.com

Mao Zedong fick inflytande på idealismen

... när många ungdomar i väst under 1960-talet vurmade för Maos lära.

Parollerna om uppror mot gamla normer fick genklang hos tidens ungdomsrevoltörer.

Idealismen – ­föreställningen om det maoistiska idealsamhället, där folket styrde – blev modern vid den tiden.

Vad få vet om Mao Zedong

... Mao inte bara kedjerökte utan även hade sitt eget cigarettmärke, kallat Zhongnanhai.

Partiordföranden var ökänd för sin dåliga andedräkt, men vågade någon kritisera vanan hade Mao svar på tal.

”Rökning är en bra övning i att ta djupa andetag”, ­hävdade den kinesiske ledaren.