Polfoto/Corbis & Shutterstock

Historiens största mysterium är en kvinna

Aristoteles jämställde dem med djur. Martin Luther konstaterade att med deras anatomi var de bäst ägnade att sitta ned. Psykoanalysens fader Sigmund Freud var övertygad om att de borde låta bli tankekrävande verksamhet. Även de största filosoferna har försökt förstå sig på det motsatta könet – utan framgång.

Aristoteles och platon, 350 f.Kr.: ”Kvinnor är djur”

Filosofen Aristoteles förklarade år 350 före Kristus varför mannen skulle bestämma över kvinnan:

”Det är bäst för alla djur att bli styrda av människor. Man måste betrakta det att vara kvinna som ett naturbetingat handikapp”, sa han.

Även den grekiske filosofen Platon hävdade att kvinnor var mindre värda än män.

Platon drog år 360 före Kristus slutsatsen att kvinnor var fega män som blivit återfödda.

Platon hävdade dock att kvinnor var viktiga att ha för att samhället skulle fungera friktionsfritt.

Galenos, 200 e.Kr.: ”Deras kön är som mullvadars ögon”

Under antiken drog den grekiske läkaren Galenos slutsatsen att kvinnor är män som ännu inte är färdigutvecklade.

Han liknade kvinnors ädlare delar med mullvaden – de har ögon, precis som andra djur, men de fungerar inte optimalt.

”Kvinnans könsorgan utvecklas inte, det förblir en ofullkomlig version av vad de skulle­ vara om de kom fram”, skrev Galenos.

Han grundade sina slutsatser på in­gående anatomiska iakttagelser som visade att kvinnan i princip var som mannen – fast outvecklad, eftersom genitalierna satt invändigt.

Galenos reste omkring till olika universitet för att skaffa ny kunskap och bli en skickligare läkare.

En stor del av tiden bodde han i Rom där det var förbjudet att dissekera människokroppar.

För att få en inblick i de inre organen och skillnaden mellan könen studerade han anatomin hos djur, bland annat berberapor, som var hans favoritdjur.

Hans arbete på en gladiatorskola gav honom kunskaper, men nästan bara om den manliga anatomin.

Han kallade gladiatorernas skador ”fönster in i kroppen” då han kunde studera ben och vävnader genom dem.

Kyrkofadern Augustinus, 400 e.Kr.: ”Kvinnor är farliga”

Den kristne kyrkofadern och filosofen Augustinus ­attityd till kvinnor var mycket tydlig:

”Vad gör det för skillnad om det är en hustru eller moder, det är ändå fortfarande fresterskan Eva som vi måste vara på vår vakt mot i varje kvinna”, skrev han.

Augustinus menade för övrigt att kvinnor och män i princip var lika kloka eftersom förnuftet satt i själen som var lika för alla.

Men under sitt liv som munk hade han kommit fram till att kvinnor var farliga på grund av deras sexuella dragningskraft.

Därför behövdes mannen, som Augustinus hävdade var skapad till Guds avbild, för att tygla och leda kvinnorna.

Thomas Av Aquino, 1200-talet: ”Flickebarn är ett misstag”

Under medeltiden var kyrkan emot obduktioner och anatomiska undersökningar. De lärda fick helt enkelt tänka sig fram till svaren på vad kvinnan var för en varelse.

Den tongivande teologen och filosofen Thomas av Aquino skrev på 1200-talet att kvinnan måste vara ett uttryck för att någonting gått snett under reproduktionen:

”Kvinnan är ett felaktigt och slumpartat ­väsen då sädens aktiva kraft alltid strävar efter att återskapa en man till sin egen avbild.

Så om en kvinna skapas måste det bero på att säden är svag eller att materialet (från modern) är olämpligt, eller på grund av påverkan av en utifrån kommande faktor – såsom vindarna söderifrån som gör klimatet fuktigt.”

Martin Luther på 1500-talet: ”Kvinnor är skapade till att sitta”

Luther revolutionerade hela kyrkan, bland annat gifte han sig med en nunna och ifrågasatte celibatkravet för präster. Om kvinnor skrev han:

”Kvinnor borde stanna i hemmet – deras utformning indikerar detta då de har breda höfter och ett stort fundament att sitta på. Män däremot har breda skuldror och smala höfter och besitter därför intelligens.”

Läkarna på 1500- och 1600-talen: ”Kvinnor riskerar att bli män”

Den franske läkaren Ambroise Paré berättade på 1500-talet om en kvinnlig getherde som fick en penis sedan hon hoppat över ett dike.

Och kollegorna tog hans berättelse på allvar. Flera andra läkare bekräftade att Parés patient nu var man.

Den tidens vetenskapsmän hävdade att kvinnor förvandlas till män – bara de utförde manliga arbetsuppgifter.

Rousseau och 1700-talet: ”Utbilda kvinnor till att behaga”

Filosofen Jean-Jacques Rousseau var en av upplysningens progressiva tänkare: ”Utbildningen för kvinnor ska alltid vara relaterad till män.

För att behaga, för att vara oss behjälpliga, för att få oss att älska och uppskatta dem, för att utbilda oss när vi är unga, för att ta hand om oss som vuxna, för att ge oss råd, för att trösta oss och för att göra vårt liv enkelt och behagligt”, sade han.

Viktorianska eran, 1800-talet: ”Kvinnor har inga sexuella känslor”

En brittisk läkare beskrev år 1828 hur en kvinna blivit vansinnig på bröllopsnatten av skam över att ha varit tillsammans med sin man.

”Majoriteten av alla kvinnor besväras, turligt nog för dem själva, inte av någon form av sexuella känslor”, skrev läkaren William Acton.

Moralen var sträng och kvinnans funktion var att föda barn och vara en trogen hustru och mor – utan att besväras av några funderingar.

Drottning Victoria påstås ha sagt: ”Blunda och tänk på England” när en hovdam beklagade sig över sin mans nattliga visiter.

Men det fanns gränser för vad tanken på fäderneslandet kunde få en kvinna att stå ut med:

När drottning Victoria födde sina två sista barn fick hon det nyupptäckta smärtstillande preparatet eter av läkaren John Snow, som därvid trotsade föreställningen att kvinnor, liksom djuren, skulle föda under smärta.

Under den viktorianska eran ansåg läkarna att kvinnor saknade ”sexuella känslor”.

© Polfoto/Corbis

Charles Darwin på 1800-talet: ”Kvinnor tillhör en lägre stående ras”

I samband med sina studier av arternas uppkomst kom Charles Darwin fram till att kvinnor var biologiskt underlägsna männen.

Kvinnors kännetecken var enligt Darwin ”karaktäristiska för de lägre raserna och vittnar därför om ett tidigare och lägre stadium av civilisationen”.

Sociologen Gustave Le Bon utveckla­de Darwins teori och hävdade att ”det finns ett stort antal kvinnor vars hjärnor storleksmässigt ligger närmare en gorillas än de mest utvecklade manliga hjärnorna.

Denna underlägsenhet är så ­uppenbar att ingen kan motsäga den; endast omfattningen är värd att diskutera.

Kvinnor representerar den lägsta formen av mänsklig evolution och är närmare de vilda än en vuxen, civiliserad man.”

Le Bon ansåg dessutom att kvinnors mindre hjärna var förklaringen till deras ”hysteriska och irrationella beteende”

Freud på 1930-talet: ”Kvinnor vill ha en penis”

Psykoanalysens fader Sigmund Freud förstod sig enligt egen utsago inte på kvinnor:

”Den stora fråga som jag trots mina 30 år av undersökningar ännu inte lyckats svara på är: Vad vill kvinnor ha?”, sade han.

Freud menade att många kvinnors problem berodde på penisavund – att kvinnor ville vara män.

Det positiva med denna avund var dock att den kunde motivera kvinnorna att gå i psykoanalys.

Terapin kunde hjälpa kvinnan att befrias från lusten att utföra intellektuellt arbete, och det var bra. För som Freud sade: ”Kvinnor kan inte bidra med någonting.”

Freuds egen dotter lyckades dock aldrig slippa ifrån längtan efter intellektuellt arbete, utan blev en av barn­psykologins pionjärer.

Friedrich Nietzsche på 1800-talet: ”Glöm inte piskan!”

På 1800-talet började kvinnorna kämpa för sina rättigheter.

Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche hävdade att kvinnor som vägrade acceptera rollen att tjäna mannen skulle tuktas.

I sin bok Sålunda talade Zarathustra skrev han: ”Om du går till kvinnor, så glöm inte piskan!”

Piskan behövdes eftersom ”en riktig man vill ha två saker: fara och lek. Därför vill han också ha den farligaste av alla leksaker: kvinnan!”

Nietzsche erkände dock att kvinnor även kunde ha goda sidor och han var känd för att ha en bra relation till sin mor Franziska.

Nazisterna år 1932: ”Var vacker och föd barn"

Inspirerade av Nietzsche tog nazisterna upp kampen mot de kvinnor som vägrade att inta sin plats i hemmet.

Som ett led i valkampanjen år 1932 lovade Hitler bland annat att få bort 800000 kvinnor från arbetsmarknaden.

”Kvinnor ska liksom socialisterna och judarna fråntas sin rätt att tjäna pengar”, proklamerade han.

Kvinnorna miste även rätten att sitta med i en domstolsjury eftersom Hitler ansåg att de var oförmögna att ”tänka logiskt eller resonera objektivt då de styrs av sina känslor”.

Folkupplysnings- och propagandaministern Joseph Goebbels höll med:

”En kvinnas uppgift är att vara vacker och föda barn. Honfågeln smyckar sig inför hannen och kläcker ägg åt honom”, konstaterade han.

Under nazitiden var kvinnans uppgift att sköta hemmet.

© Mary Evans