Historien om brentolja i Sverige

När vi tänker på oljeproduktion tänker man oftast på länder i mellanöstern eller Norge. Men faktum är att många borrningar har gjorts i Sverige och det har även utvunnits olja på svensk mark. Det började redan på 1860-talet då man började borra efter olja i Lappland. Man hittade dock inte mycket olja där utan det var först när man började borra i södra Sverige som man verkligen hade framgång.

© Unsplash

Brentolja är rik på energi och vi använder bränd olja när elnätet är påfrestat för att möta efterfrågan.

Vad är brentolja?

Brent, även Brent crude eller Brent blend, är en typ av råolja som utvinns i Nordsjön. Oljan klassificeras som en söt lättolja. Söt innebär i detta sammanhang att oljan har svavelhalt på under 0,5 %. Lättolja innebär att oljans viskositet och densitet är förhållandevis låg. Denna typ av råolja är idealiskt för att göra bensin och medeltunga destillat, som huvudsakligen produceras i den nordvästra delen av Europa.

Oljeborrning i Sverige

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har man borrat efter olja i Sverige, bland annat i Stenungsund och på Gotland. Men under krigsåren minskade borrandet kraftigt pga brist på fynd och personal. Efter kriget tog det några år innan sökandet var igång igen på den nivå som den varit innan kriget.

På 1970-talet upptäcktes stora mängder olja i Nordsjön, vilket innebar att Sverige plötsligt hade blivit en av de få oljeproducenterna i Europa. Detta innebar också att Sverige fick ett litet lyft ekonomist inte minst för landets budget och välfärd. Oljan som är utvunnen ur Nordsjön har gett Sverige cirka 100 000 kubik olja under perioden 1974-1993. Detta motsvarar idag cirka två års oljeimport till landet.

Olja som är värd mellan 40-80 miljarder kronor i Östersjön

År 2012 presenterade OPAB handlingar till länsstyrelsen som visar på att det kan finnas olja till ett värde på 40-80 miljarder kronor i Östersjön! Det ska handla om 200-350 miljoner fat olja.

Företaget ville år 2012 få tillstånd till att borra två hål till havs, 12 mil sydost om den gotländska kusten. OPAB var även de som hittade den första oljan 1974 i på Gotland. Området där OPAB nu vill provborra ligger på gränsen till Litauens ekonomiska zon.

Har vi fortfarande behov av brentolja i Sverige?

Brentolja är en olja som används för att driva fordon och andra maskiner. Den är mycket effektiv och har en hög bränsleeffektivitet. Brentolja är också lättare att förbränna än andra typer av olja, så den används ofta i bilar och lastbilar.

Den innehåller mycket energi, så den är mycket effektiv för elproduktionen. I Sverige finns det flera olika elbolag som producerar el med hjälp av att bränna olja.

Det finns många olika typer av olja, men brentoljan är en av de mest bränsleeffektiva oljorna.

Brentolja i svenska skogar – en hotad resurs?

Brentolja är en viktig resurs för svenska skogar. Det är ett naturligt förekommande material som används i många olika industrier. Brentolja är dock hotad av utvinningen av andra typer av olja, och dess framtid är osäker. Om brentoljan inte längre finns kvar i skogarna, kommer det att påverka många olika branscher negativt. Detta inkluderar träindustrin, som använder brentolja för att producera massivträ och plywood. Utan brentolja kommer produktionen av dessa varor att minska dramatiskt, och det kommer att påverka svenska skogar negativt.

Det är oftast WTI-olja eller Brent-olja som man pratar om. Det beror på att dessa är två av de mest omsatta oljesorterna i världen. Det handlas med över 160 typer av olja på världsmarknaden. Och alla har de sina olika egenskaper, pris och kvalité.