Bridgeman Images

Har hustrumisshandel någonsin varit lagligt?

Det var först under medeltiden som hustrumisshandel blev vanligt – och på flera håll var det fullt lagligt att slå sin hustru, så länge man inte gick alltför hårt fram.

Även om kvinnor genom historien har haft en svag juridisk ställning gentemot sina män, har det inte nödvändigtvis var lagligt att misshandla sin fru.

I romarriket fick en man inte slå sin hustru – och om han gjorde det hade hon i princip rätt till skilsmässa.

Under medeltiden blev hustrumisshandel dock vanligare och i många fall även legitimt.

Den italienske munken Cherubino av Siena skrev på 1400-talet:

”Om du ser din hustru göra något som hon inte får, ska du inte springa fram och förnärma och slå henne.

Skäll ut henne, och tyrannisera henne. Om det inte hjälper, ta en käpp, och prygla henne grundligt.”

Tumregel ”gav lov” till hustrumisshandel

År 1632 stiftades en engelsk lag om kvinnor.

Den slog fast att en man fick slå ”fredlösa, förrädare, hedningar, sina fiender och sin hustru”.

Lagen nämnde inget om käppar, och om en man var för hårdhänt, när hustrun skulle tillrättavisas, riskerade han att bestraffas.

Trots det ansåg många engelska män att en gammal lag gav dem rätt att prygla sin hustru, så länge de använde en käpp som inte var tjockare en än tumme.

Regeln var känd som ”tumregeln”.

År 1782 tillämpade en domare lagen – och hånades i pressen, eftersom regeln inte fanns.

Missuppfattningen spreds ända till USA, där en man 1868 hänvisade till regeln.