Har det någonsin varit fred på jorden?

Har det någon gång i mänsklighetens historia varit fred överallt samtidigt?

Amerikaner i ParIs firar efter Japans kapitulation i andra världskriget i augusti 1945.

© Time life/US army/Life/Getty

SVAR Det påstås ibland att det varit fred på jorden under sammanlagt 268 av de senaste 3 000 åren, men den sortens uppgifter måste tas med en rejäl näve salt.

Svaret beror för det första på vad som menas med fred. Om lokala våldsamheter eller "vilande" krig räknas in har det knappast varit fullständig fred.

Pax Romana

En berömd period var den romerska freden – Pax Romana – som varade ungefär 200 år efter kejsar Augu­stus tillträde (27 f Kr–180 e Kr). Men termen syftade bara på att det rådde fred inom riket.

Först på 1800-talet blev fred på jorden en vision och ett slagord inom fredsrörelsen. Tiden från fransk-tyska krigets slut 1871 till första världskrigets utbrott 1914 beskrivs ofta som ovanligt fredlig.

Vid flera tillfällen under denna tid pågick inga regelrätta krig mellan stater, men å andra sidan utkämpades ständiga strider i de europeiska stormakternas kolonier i Afrika och Asien.

Kolonialkrig

Efter första världskrigets fasor växte drömmen om fred på jorden och när andra världskriget tog slut 1945 hoppades många att den äntligen skulle bli verklighet.

Faktum är dock att flera kolonier fortsatte att skakas av våldsamheter. I Indonesien pågick exempel­vis en blodig självständighetskamp mot Nederländerna.