Vilket land införde de första mynten?

För cirka 2 600 år sedan präglades de första mynten i det som i dag är västra Turkiet. Bara några år senare införde kung Kroisos världens första standardiserade valuta.

De första mynten tycks ha präglats för omkring 2600 år sedan av kung Alyattes i Lydien i det som i dag är västra Turkiet.

Mynten bestod av elektrum – en naturligt förekommande legering av guld och silver.

Metallen göts i små klumpar om cirka fem gram och präglades med ett lejon och en liten sol på ena sidan, vilket var kung Alyattes symboler och visade att han hade utfärdat mynten.

På andra sidan hade mynten en hålighet, som förmodligen användes för att reglera deras vikt.

Blandningsförhållandet mellan guld och silver varierade i de enskilda mynten, och forskarna är osäkra på deras egentliga köpkraft i Lydien. Myntens värde har uppskattats till allt mellan ett och elva får.

Kung Kroisos skapade den första valutan

Idén om en standardiserad vikt och storlek för mynt uppkom några decennier senare – åren kring 550 före Kristus – hos Alyattes son, kung Kroisos.

Han lät prägla två slags mynt i guld respektive silver. De hade alla samma vikt och bar Kroisos sigill som en garanti för ädelmetallens vikt och renhet. Mynten sattes i cirkulation i Lydien, där de på kort tid ersatte Alyattes elektrummynt.

”Såvitt vi vet var de (lydierna, red.) det första folk som introducerade bruket av mynt av guld och silver”, skrev den grekiske historieskrivaren Herodotos på 400-talet före Kristus.

Från Lydien spred de nya mynten sig snabbt till de grekiska stadsstaterna och senare tog även perserna till sig dem.

Lydien

var ett kungarike som låg i dagens västra Turkiet. Riket existerade cirka 1200–546 f.Kr.

Kung Kroisos

regerade över Lydien i fjorton år och fick mytisk status på grund av sin enorma rikedom.

Perserna

erövrade år 546 f.Kr. Lydien, som därefter blev en provins.