Skeppsvrak avslöjar livlig handel i Europa

Redan för 3000 år sedan seglade britterna med varor till och från övriga delar av Europa. Det avslöjas nu tack vare ett unikt bronsåldersfynd i Engelska kanalen.

På havsbotten har arkeologerna hittat bland annat ett svärd av brons och flera koppar- och tenn­tackor som användes för att framställa brons.

I södra England har en grupp amatörarkeologer bärgat lasten från ett av de äldsta skeppsvrak som någonsin har hittats. Lasten består av nästan 300 koppar- och tenntackor från cirka år 900 före Kristus. Metallerna skulle troligen ha transporterats från Brittiska öarna till det europeiska fastlandet där de skulle använts för tillverkning av bronsvapen och smycken. Enligt experter visar fyndet att internationell handel under bronsåldern hade en långt större utbredning än man hittills trott.

”Fyndet är ett konkret bevis för kommunikation och handel. Dessa människor handlade precis som vi gör i dag”, säger Jim Tyson, en ingenjör som deltog i bärgningen. Arkeo­loger har ännu inte hittat några spår efter själva båten, men räknar med att träet kan vara upplöst efter 3000 år i vatten. Utifrån lastens fördelning och placering tror experterna att fartyget har drivits fram med åror och haft plats för 15 sjömän.

British Museum undersöker nu de funna föremålen för att fastställa den exakta åldern.