Från snäckskal till Bitcoin – hur hamnade vi här?

Pengar har i tusentals år använts av människor i utbyte mot varor och tjänster. Men pengar har inte alltid varit mynt och sedlar, utan vad som helst som människor tillskrivit ett värde. Genom historien har det funnits olika slags pengar – allt från kameler och snäckskal till dagens Bitcoin.

Man skulle kunna säga att pengar hjälper oss att jämföra värdet av olika varor så att det blir lättare att byta en sak mot en annan. Den vanligaste formen av pengar är förstås myntet, men innan myntet kom användes andra saker som pengar istället, till exempel boskap. Problemet med just boskap som pengar är att det inte är så praktiskt och går inte att stoppa ner i fickan direkt.

Det stora genombrottet kom när människor började använda pengar som var små och lätta att ta med, såsom snäckskal och mynt, och idag väljer alltfler helt bort kontanter till förmån för digitala lösningar.

Med hjälp av digitala transaktioner har det blivit enklare för oss att hantera våra pengar. Vi kan betala direkt med mobilen, låna och jämföra lån. Smidigt för dig som låntagare, men hur kom vi egentligen hit?

Byteshandel med varor

För att svara på den frågan måste vi börja vid stenåldern, och även om det var långt före sedlarnas och myntens intåg, fanns ändå en ekonomi där man bytte saker med varandra, en form av byteshandel. När man kunde sälja det man hade mot något annat så kunde man komma över viktiga saker. En jägare kunde exempelvis byta kött mot sädeskorn från en bonde. Men det här systemet hade brister, dels kunde det uppstå problem kring hur varorna skulle värderas och det kunde vara svårt att byta till sig det man verkligen behövde. För att köpa en yxa var man tvungen att hitta något som den som ägde yxan var intresserad av att få i utbyte mot yxan.

De första mynten tas i bruk

Det var först under mitten av år 3000 f.Kr. i Mesopotamien som människan började använda pengar; som både hade ett bestämt värde och som var lätta att bära runt på. Det här var inte mynten vi känner igen från vår tid, utan små vikter av rent silver, så kallade silversiklar.

De första mynten togs i bruk omkring år 600 f.Kr. i Lydien, som var dåtidens Turkiet. Dessa mynt hade en stämpel som angav hur mycket ädelmetall myntet innehöll samt vem som hade skapat myntet.

I Europa användes mynten ända in på 1600-talet, men även om mynten var små så kunde de lätt bli för tunga att bära runt på. Därför skulle bankerna så småningom börja ge ut papperssedlar.

Från guld till virtuella valutor

I början av 1800-talets Storbritannien användes första gången guld som garanti för en valuta. Den så kallade guldstandarden spred sig snabbt till resten av de västerländska ekonomierna, och efter första världskriget tvingades många länder sälja sitt guld då systemet kollapsade.

Ungefär 50 år senare lanserades det första kreditkortet i USA och därefter gick utvecklingen snabbt framåt. Från internetköp och mobilbetalningar till euron, som infördes som en gemensam valuta i Europa. Blott ett årtionde senare lanseras världens första helt digitala valuta – kryptovalutan Bitcoin.

Kommer framtidens valuta vara helt digital? Det återstår att se.