Cannabishandeln började för 5 000 år sedan

Forskare menar att de identifierat historiens första cannabissäljare.

Jamnafolket gjorde cannabis till en handelsvara i början av bronsåldern.

Det område vi idag känner som gränslandet mellan Ryssland och Ukraina var under bronsåldern hem åt jamnanomaderna. De var ett framstående handelsfolk och man menar att de för 5 000 år sedan grundlade en transkontinental handelsrutt mellan Europa och Asien.

Samtidigt ökade förekomsten av cannabis i Östasien explosionsartat. Och det var inte en slump. En ny undersökning från Freie Universität i Berlin tyder nämligen på att jamnafolket sålde cannabis från Europa till Asien.

En eftertraktad handelsvara

Forskarna har undersökt cannabisfibrer från Europa och Östasien och kan dra slutsatsen att cannabis var en eftertraktad handelsvara:

"Cannabis kunde användas i många olika sammanhang på många olika sätt. Därför odlades plantan främst för att säljas vidare", säger Tengwen Long som är paleontolog vid Freie Universität i Berlin. Han berättar att cannabis bland annat användes som medicin, fibermaterial till klädtillverkning och rusmedel.

Vanligt i Europa

Undersökningen ifrågasätter dessutom teorin om att det var i Kina och Centralasien cannabisbruket först blev vanligt. Den gröna plantan var nämligen också utbredd i både Europa och Östasien.

Men det var inte förrän på bronsåldern som cannabis blev en vanlig handelsvara.

Tengwen Long understryker dock att cannabis bara var en liten del av handeln mellan de två kontinenterna:

"Man handlade absolut med cannabis, men handeln under bronsåldern omfattade många fler varor såsom brons, korn och hästar", säger han.