2 000 år gammal avföring avslöjar Sidenvägens smutsiga hemlighet

Genom att undersöka de pinnar som handelsresande använde för att torka sig med fastslår forskare att köpmännen spred sjukdomar längs Sidenvägen.

Sidenvägen hade sin storhetstid under Handynastin mellan åren 202 f.Kr.–220 e.Kr.

© Shutterstock

När historiens handelsresande färdades längs Sidenvägen tog de inte bara varor med sig – de smittade också varandra med parasiter.

Det fastslår en grupp arkeologer i en rapport som publicerades i juli månad.

Genom att analysera 2 000 år gamla pinnar med avföring har arkeologer från University of Cambridge hittat ägg från parasiter som kommer långväga ifrån.

Ägg var det första beviset

Pinnarna har hittats i en latrin på en viloplats i nordvästra Kina där de resande levererade brev, bytte hästar och inte minst uträttade sina behov.

Efter toalettbesöket torkade de sig med träpinnar som handelsmännen hade gjort en aning mer bekväma genom att vira in dem i tyg.

Forskarna har hittat rester av avföring i tyget som de analyserat med mikroskop. Analysen visade ägg från rundmaskar, piskmaskar, bandmaskar och kinesiska plattmaskar:

"Det här är det första beviset för att de som reste längs Sidenvägen var ansvariga för spridning av infektionssjukdomar", fastslår antropologen och forskningsledaren Piers Mitchell.

Plattmask kom långväga ifrån

Enligt Mitchell och resten av forskargruppen är äggen från plattmaskarna det största beviset för att sjukdomsspridningen var stor längs Sidenvägen.

Parasiten kan nämligen bara föröka och sprida sig i sumpområden och då latrinen låg i utkanten av ett ökenområde har en resande enligt forskarna haft parasiten med sig från ett område omkring 200 mil därifrån, där masken är vanlig:

"Att en människa kunde resa så långt längs Sidenvägen med kinesiska plattmaskar visar att vägen fungerade som ett riktigt smitto-mekka där människor kunde överföra sjukdomar till andra resande", säger Mitchell.

Plattmasken kunde ge bl.a. gulsot och levercancer.