Dolph Briscoe Center for American History/UTA

Hamnstad i Texas­ lyftes fem meter

År 1900 drabbades staden Galveston i Texas av en våldsam orkan, som resulterade i 8 000 dödsfall. Det fick invånarna att fatta ett stort beslut.

Den 8 september 1900 slog en tropisk orkan med full kraft till mot staden Galveston, som ligger på en låg sandö mot Mexikanska golfen.

Stadens vindmätare blåste sönder, men meteorologer anser i dag att det var en kategori 4-orkan, och att vindhastigheten nådde runt 210 kilometer i timmen.

Resultatet var förfärande. Stora vågor sköljde genom staden, underminerade husen och slog sönder många av dem.

Totalt miste cirka 8000 personer livet. Många sveptes ut till havs, medan andra omkom, när deras hus kollapsade. Över 3600 hus förstördes, och 30000 blev hemlösa.

Trots katastrofen höll man redan nästa dag ett massmöte i staden, och man tillsatte en kommitté, som dels skulle skaffa hjälp till de nödställda, dels ta fram en plan, som kunde förhindra liknande katastrofer i framtiden.

Det ledde till två djärva förslag från tre ingenjörer: uppföra en betongmur mot havet och att lyfta hela den låglänta staden. Båda förslagen bifölls, och 1902 började man anlägga muren.

Den våta sanden pumpades in i staden genom stora rör. När sanden torkat, kunde den användas som nytt underlag.

© Dolph Briscoe Center for American History/UTA

Året därpå satte ingenjörer och mängder av arbetare i gång med att lyfta Galveston. Först grävdes en kanal, så att pråmar med sand kunde dras långt in i staden.

Sanden pumpades upp från havsbottnen mellan pirarna i hamnen, och inne i staden pumpades den vidare i en av 16 sektioner. Runt varje sektion byggdes en vall, som höll kvar sanden.

Denna var blöt när den pumpades upp, men vattnet rann snabbt av, och kvar var ett torrt underlag. Med hjälp av domkrafter lyftes 2000 hus upp på den nya sandbottnen.

Även en 3000 ton tung kyrka lyftes med 700 domkrafter. På gatorna fick rör, ledningar och spårvagnsräls mödosamt flyttas, samtidigt som alla invånare var hänvisade till temporära trottoarer högt uppe i luften.

De lägsta delarna av staden höjdes fem meter, och på köpet fick man ett förbättrat avloppsnät, eftersom det blev mer fall på ledningarna. Som ytterligare en bonus blev stadens hamn bättre och djupare.

Arbetet var klart 1910, och 1915 klarade staden sitt eldprov, när ännu en kraftig orkan slog till. Översvämningar förekom, men denna gång miste bara åtta personer livet.

📽️ Video: Se fler bilder av den imponerande bedriften

Video