Public domain

Forskare vederlägger myt om när jägare blev bönder

Stor genetisk studie avslöjar var de tidigaste lantbrukssamhällena uppstod, och hur de spred sig.

I de flesta böcker om människans tidigaste historia står det att lantbruket uppstod i Mellanöstern för omkring 11 000 år sedan. En ny studie ifrågasätter emellertid det påståendet.

I tio år har forskare från ett antal tyska och schweiziska universitet forskat på genetiskt material från stenåldern. Slutsatsen är att jägare och samlare blev bönder ungefär samtidigt i Mellanöstern och Europa.

”Vi har upptäckt att de första bönderna i Anatolien (Turkiet, red.) och Europa utvecklades från en blandad befolkning bestående av jägare och samlare från Europa och Levanten (dagens Israel, Libanon och Syrien. red.)”, förklarar Nina Marchi vid universitetet i Bern.

Samtidigt verkar det även som om processen inleddes betydligt tidigare än man hittills antagit. Nämligen för hela 14 000 år sedan.

De första bönderna invandrade inte från Mellanöstern, utan kom från Balkan och Levanten.

© Shutterstock

Balkans bönder spred idén

Medan hypoteserna hittills byggt huvudsakligen på arkeologiska fynd, bygger forskarnas nya slutsats på ett nära samarbete mellan biologer, genetiker, arkeologer och antropologer.

Maxine Brami vid Johannes Gutenberguniversitetet, som deltog i studien, förklarar:

”Europas första bönder verkar härstamma från befolkningar av jägare och samlare, som levde hela vägen från Levanten till Balkanområdet. Det hade man inte kunnat förutse arkeologiskt.”