The Picture Art Collection/Imageselect
Schweiz, legosoldater, Marignano

Fem skäl till att Schweiz är neutralt

Legosoldater var den mest värdefulla resursen för det medeltida Schweiz. Landet beslutade därför att aldrig mer gå ut i krig, utan i stället tjäna pengar på grannstaternas konflikter.

Med sin oländiga terräng och sin placering mitt i Europa, långt från alla hav, hade medeltidens Schweiz få naturliga fördelar, men invånarna kom på en idé som skulle garantera både fred och välstånd.

Genom att förhålla sig neutralt skulle Schweiz kunna hålla krigen från dörren och samtidigt tjäna pengar på andra staters konflikter. Resultatet blev över förväntan.

Schweiz har inte varit i krig sedan 1499. Dessutom räknas landet, trots sin blygsamma storlek och endast 8,9 miljoner invånare, som världens fjärde rikaste per capita.

Affärssinne

Soldater sålde sina tjänster till högstbjudande

Schweiz, legosoldater, medeltid

Efter avslutat värv i Italien tågar schweiziska legosoldater år 1509 hem över Alperna.

© Luzerner Chronik

I 1400-talets oroliga Europa kunde Schweiz erbjuda en vara som stod högt i kurs hos grannländerna – krigare. Schweiziska legosoldater var kända för sin skicklighet på att slåss med lansar och hillebarder. Intresserade kunde leja hela kompanier direkt från myndigheterna, eftersom alla kantoner – delvis autonoma delområden – förfogade över en egen stående milis. För att inte stöta sig med potentiella kunder valde Schweiz att förhålla sig neutralt i alla konflikter.

Befolkning

Sammansatt befolkning ledde till sårbarhet

Schweiz, språk, demografi

Rött: Franska
Grönt: Italienska
Orange: Tyska
Gult: Rätoromanska

© Lesqual & Shutterstock

Det område som omfattar dagens Schweiz hyste redan under romarriket olika folkslag med olika språk.

Till exempel bosatte germanska alemanner sig på 300–400-talet i nordöstra delen av landet, medan fransktalande stammar slog sig ner i västra delen.

Med tiden införlivades flera folkslag i Schweiz, vars olika områden på 1300-talet slog sig samman i ett förbund. Att Schweiz var neutralt garanterade under de följande århundradena att främmande makter inte splittrade landet genom att spela ut grupperna mot varandra.

Placering

Stormakter pressade på från alla håll

Schweiz, Wienkongressen, neutralitet

Wienkongressens artiklar garanterade 1815 Schweiz neutralitet och utvidgade landet med tre kantoner.

© JoJan

Landets placering vid ett antal strategiskt viktiga bergspass och mitt på kontinenten gjorde Schweiz utsatt för stormakternas expansionsiver.

Det fick schweizarna erfara, när franska styrkor 1798 invaderade landet, upplöste federationen och upprättade en fransk-dominerad republik.

När Europas länder i samband med Napoleonkrigens slut 1815 möttes i Wien för att diskutera framtidens Europa, såg Schweiz till att landets status som neutral nation skrevs in i fredsfördraget.

Framtoning

Humanism gjorde Schweiz till supermakt

Schweiz, Röda korset, humanism

Röda korset är i dag en världsomspännande organisation med en budget på 2,3 miljarder schweizerfranc (cirka 21 miljarder kronor).

© Library of Congress

När den schweiziske affärsmannen Henry Dunant år 1859 var på resa i norra Italien upplevde han slaget vid Solferino och såg döende och sårade soldater ligga hjälplösa på slagfältet.

Dunant blev så illa berörd att han samlade ihop en grupp frivilliga, som kunde hjälpa de sårade utan hänsyn till vilken sida de stred för.

Den spontana insatsen blev början till Röda korset. Att hysa Röda korset och andra humanitära organisationer gav Schweiz prestige och inflytande, som kunde ersätta militär makt.

Ekonomi

Industrin skulle skyddas mot krigets förödelse

Schweiz, neutralitet, industri

Första året passerade 300 000 ton gods genom Sankt Gotthardstunneln mellan Schweiz och Italien.

© Archiv Arthur Meyer