Ekonomiskt akuta situationer genom historien

Sydkoreaner är i genomsnitt 32 gånger rikare än 1950; rumäner 20 gånger; kineser 16 gånger. Andra länder stagnerade och förblev fattiga.

© Unsplash

Vi tittar på hur inkomsterna har förändrats runt om i världen med hjälp av akutlån och smarta investeringar.

Taiwan

Taiwan är ett av de mest imponerande exemplen. Taiwaneserna hade en årsinkomst på 1 400 dollar 1950. Alla länder direkt under Taiwan - Malta, Bolivia, Sierra Leone och Demokratiska republiken Kongo till exempel - var lika fattiga 1950. År 2016 hade BNP per capita i Taiwan ökat till 42 300 dollar. Taiwaneserna är nu bland de rikaste människorna i världen, 30 gånger rikare än de var 1950. Det är svårt att föreställa sig vad detta betydde för levnadsvillkoren i landet. För att bara ta ett exempel, vart sjätte barn som föddes i Taiwan 1950 dog innan det fyllt fem år (13 %). Idag har barnadödligheten sjunkit till en halv procent (1 av 200 barn).

Kina

Från jordbruksekonomi till global supermakt på 70 år – Kinas omvandling har varit en ekonomisk framgångssaga olik någon annan. Idag är Kina världens näst största ekonomi och utgör 16 % av 86 biljoner dollar globalt BNP i nominella termer. Om du justerar siffror för köpkraftsparitet (PPP) har den kinesiska ekonomin redan varit världens största sedan 2014. Den uppåtgående trenden under de senaste 70 åren har varit fylld av vattendelare, strategiska direktiv och chockerande tragedier – och allt detta kan spåras tillbaka till grundandet av Folkrepubliken Kina (PRC) den 1 oktober 1949.

Sydkorea

På 1950-talet hade Sydkorea en underutvecklad agrar ekonomi, som var starkt beroende av utländskt bistånd. Det militära ledarskap som växte fram i början av 1960-talet och ledde landet under ett kvartssekel kan ha varit autokratiskt och ibland repressivt, men dess pragmatiska och flexibla engagemang för ekonomisk utveckling resulterade i vad som blev känt som "miraklet vid Hanfloden .” Under de följande tre decennierna växte den sydkoreanska ekonomin med en genomsnittlig årlig takt på nästan 9 procent, och inkomsten per capita ökade mer än hundra gånger. Sydkorea förvandlades till ett industriellt kraftpaket med en högutbildad arbetskraft. I slutet av 1900-talet avtog dock den ekonomiska tillväxten, och 1997 tvingades Sydkorea acceptera en räddningsaktion på 57 miljarder dollar från Internationella valutafonden (IMF) – då var det tidens största räddningsaktion i IMF:s historia. Landet brottades också med att reformera chaebŏl och liberalisera dess ekonomi. Ändå återhämtade ekonomin sig under de följande åren, och landet gick in i 2000-talet på en relativt fast ekonomisk grund.

Rumänien

Efter 1945 blev det sovjetockuperade Rumänien medlem av östblocket och övergick till en kommandoekonomi i sovjetisk stil. Under denna period upplevde landet en snabb industrialisering i ett försök att skapa ett utvecklat socialistiskt samhälle. Den ekonomiska tillväxten drevs ytterligare av utländska krediter på 1970-talet, vilket så småningom ledde till en växande utlandsskuld, som nådde en topp på 11–12 miljarder dollar.

Rumäniens skuld betalades helt av under 1980-talet genom att genomföra kraftiga åtstramningsåtgärder som berövade rumäner på grundläggande konsumtionsvaror. 1989, före den rumänska revolutionen, hade Rumänien en BNP på cirka 800 miljarder lei, eller 53,6 miljarder dollar. Omkring 58 % av landets bruttonationalinkomst kom från industrin och ytterligare 15 % kom från jordbruket. Efter revolutionen, som ledde till avsättningen av Nicolae Ceaușescu, följdes en period av politisk och ekonomisk instabilitet.

Under de senaste åren har de upplevt en tillväxt om: 4,8 % 2016, 7,1 % 2017, 4,4 % 2018 och 4,1 % 2019. År 2020 nådde dess BNP per capita i köpkraftsstandarder 72 % av EU-genomsnittet, upp från 44 % 2007, den högsta tillväxttakten i EU.