Varför byggdes Venedig i vattnet?

Hur kommer det sig att man byggde en hel stad ute i havet?

Venedig under 1300-talet.

Venedigs historia tog sin början på 500-talet e Kr, när germanska stammar invaderade den italienska halvön. Flyktingar från norra Italien – som vid denna tid kontrollerades av det bysantinska riket – sökte sig då till några öar i en skyddad lagun utmed kusten.

I denna sumpmark växte ett nytt samhälle fram. Flera viktiga handelsvägar passerade området, vilket gjorde stadens läge gynnsamt. Venedig växte och på 800-talet frigjorde sig staden från det bysantinska riket.

Svårt att erövra staden

Läget ute i vattnet gjorde det svårt för andra europeiska härskare att erövra staden. Bland annat därför kunde Venedig bevara sin självständighet under medeltiden och bli huvudort i en mäktig handelsrepublik, där till exempel öarna Cypern och Kreta ingick.

Venedigs handelsmän blev mycket förmögna på handeln med kryddor och andra värdefulla varor. En del av rikedomarna investerades i de många ståtliga byggnader som bidragit till stadens attraktionskraft för turister.

Öarna sjunker – havet stiger

I dag ställer Venedigs unika omgivningar till stora problem. Öarna som staden är byggd på sjunker långsamt, samtidigt som nivån i det kringliggande havet stiger. Därför satsar myndigheterna stora resurser på olika projekt som ska hindra staden från att hamna under vatten.