Diaa Albukaai and Kévin Guadag

Arkeolog: Stendrakarnas mysterium är löst

Från luften ser de ut som drakar, men var de konstgjorda stensättningarna i själva verket landningsbanor för rymdfarkoster? Nej, förklaringen är en annan, säger fransk forskare.

Från luften liknar de drakar, men vad öknens mystiska stenformationer ursprungligen användes till har hittills varit ett mysterium.

”Det finns tusentals sådana i Nordafrika och Nordamerika”, säger professor Dani Nadel vid University of Haifa i Israel. Dessutom har arkeologer funnit trattformade stensättningar i snustorra delar av Kazakstan, Uzbekistan och Tibet.

Somliga har föreslagit att ”drakarna” varit uråldriga försvarsanläggningar eller kalendersystem – eller rent av landningsplatser för rymdvarelser. Nu har vi till slut svaret.

På en del platser har fällorna placerats så att de ledde djuren mot ett stup.

© David Kennedy/RCU/AAKSAU

Trattar ledde djur i döden

Ny forskning avslöjar att de trattformade ”drakarna” är snillrika fällor för att fånga djurflockar.

”Orienteringen av ’munnen’ på dessa fällor ger stöd åt hypotesen att de uppfördes för att fånga migrerande hjordar av djur”, säger professor Rémy Crassard vid Centre national de la recherche scientifique (nationellt centrum för vetenskaplig forskning) i Frankrike.

Fällorna uppfördes under stenåldern i områden som då inte var öken utan frodiga grässlätter. De trattformade konstruktionerna ledde in djuren i ett inhägnat område, där jägare låg på lur.

Väl fångade fälldes djuren med spjut och pilar, eller så drevs de mot ett stup, där de störtade i döden.

Fällorna gjorde det möjligt för jägarna och samlarna att fälla tillräckligt med djur för att livnära stammen under lång tid.