I sitt verk om USA:s historia är Adams den förste att tala om ”den amerikanska drömmen”.

Vilken är den amerikanska drömmen?

Varifrån kommer uttrycket ”The American dream”?

”Den amerikanska drömmen” uppfanns av den amerikanske historikern och författaren James Truslow Adams.

I sin bok "Amerikanskt epos" från 1931 skriver Adams: ”Den amerikanska drömmen är drömmen om ett land där livet är bättre för alla. Där var och en har chansen att utnyttja sin begåvning optimalt. Det är inte bara en dröm om bilar eller hög lön utan en dröm om social ordning som tillåter var och en, man eller kvinna, oavsett härkomst att växa fullt ut inom sin egen medfödda kapacitet.”

I dag används uttrycket flitigt av amerikanerna. Betydelsen har förändrats så att det numera även in­begriper tron på de demokratiska idealen som vägen till ett bättre liv för alla.

Kanske är du intresserad av...