Nature Human Behaviour / Daron Duke
Arkeolog vid utgrävning i öknen

Världens äldsta tobak funnen i Utah

Ett överraskande fynd i Stora Saltsjööknen avslöjar världens första kända användning av tobak.

Mitt ute i den snustorra Stora Saltsjööknen i delstaten Utah i USA har arkeologer undersökt resterna av en över 12 000 år gammal bosättning från stenåldern.

Bland djurben, spjutspetsar och stenredskap har det även dykt upp små frön från tobaksplantor i så stora mängder att den enda förklaringen är att plantorna användes av de boende.

”Forntidens människor var de ultimata botanikerna och upptäckte de berusande egenskaperna hos tobaksplantan kort efter att de kom till Amerika”, förklarar arkeologen Daron Duke, som har deltagit i utgrävningarna. Om invånarna har njutit av tobaken till vardags eller i samband med religionsutövning vet forskarna ännu inte.

VIDEO – fyndplatsen i Utahs öken:

Video

Tobaken tuggades

Det har gått att datera fynden med hjälp av kol 14-undersökningar av trä som användes som ved i stenåldersbosättningens eldstäder.

Proverna avslöjar att den förkolnade veden är cirka 12 300 år gammal, och arkeologerna antar därför att de tobaksfrön som hittades i samma arkeologiska lager är lika gamla. Det gör stenåldersmänniskorna på boplatsen till de äldsta kända tobaksbrukarna.

Medan Central- och Sydamerikas mayafolk och azteker långt senare rökte tobak som ett led i religiösa ceremonier, antar arkeologerna att stenåldersmänniskorna i Utah tuggade tobaken.

Det verkar som om tobaksplantans blad rullats ihop och tuggats, varpå fröna spottats ut.