New York Stock Exchange sex månader efter kraschen 1929.

Varför kraschade Wall Street år 1929?

Wall Street-kraschen hade flera orsaker - upphaussade kurser, fallande köpkraft och oro för spannmålspriserna.

1 - Upphaussade kurser


Alla, från direktörer till frisörer, kunde låna 900 dollar av banken att spekulera för, för varje 100 dollar de själva hade. Kurserna steg därför till orealistiska höjder. När bubblan slut­ligen sprack stod speku­lanterna kvar med oöverskådliga skulder.

2 - Köpkraften sjönk


Ny teknik säkrade en ökad produktion, men de många moderna maskinerna tog också jobbet från arbetarna på golvet. I slutet av 1920-talet ökade arbetslösheten till 25 procent i USA, och det fick köpkraften och företagens försäljnings­siffror att sjunka.

3 - Spannmål avgjorde


Oron för priset på spannmål blev startskottet för kraschen. USA:s överproduktion av vete ledde till att börsspekulanterna år 1929 började tvivla på att priserna skulle kunna förbli lika höga. I panik sålde de allt, varpå veteaktierna störtdök och drog med sig alla andra aktier i fallet.

Kanske är du intresserad av...