Varför kraschade Wall Street år 1929?

Wall Street-kraschen hade flera orsaker - upphaussade kurser, fallande köpkraft och oro för spannmålspriserna.

©

Upphaussade kurser

Alla, från direktörer till frisörer, kunde låna 900 dollar av banken att spekulera för, för varje 100 dollar de själva hade. Kurserna steg därför till orealistiska höjder. När bubblan slut­ligen sprack stod speku­lanterna kvar med oöverskådliga skulder.

©

Köpkraften sjönk

Ny teknik säkrade en ökad produktion, men de många moderna maskinerna tog också jobbet från arbetarna på golvet. I slutet av 1920-talet ökade arbetslösheten till 25 procent i USA, och det fick köpkraften och företagens försäljnings­siffror att sjunka.

©

Korn afslørede alt

Uro om prisen på korn blev startskuddet til krakket. USA's overproduktion af hvede fik børsspekulanter til at tvivle på, at prisen kunne forblive høj i 1929. I panik solgte de løs, hvedeaktien styrtdykkede i værdi og trak alle andre aktier med sig i dybet.

1 - Upphaussade kurser

Alla, från direktörer till frisörer, kunde låna 900 dollar av banken att spekulera för, för varje 100 dollar de själva hade. Kurserna steg därför till orealistiska höjder. När bubblan slut­ligen sprack stod speku­lanterna kvar med oöverskådliga skulder.

2 - Köpkraften sjönk

Ny teknik säkrade en ökad produktion, men de många moderna maskinerna tog också jobbet från arbetarna på golvet. I slutet av 1920-talet ökade arbetslösheten till 25 procent i USA, och det fick köpkraften och företagens försäljnings­siffror att sjunka.

3 - Spannmål avgjorde

Oron för priset på spannmål blev startskottet för kraschen. USA:s överproduktion av vete ledde till att börsspekulanterna år 1929 började tvivla på att priserna skulle kunna förbli lika höga. I panik sålde de allt, varpå veteaktierna störtdök och drog med sig alla andra aktier i fallet.