Varför började man kalla sydstatare för dixies?

Det finns tre förklaringar till varför folk i sydstaterna kallades dixies.

Gränsen mellan Pennsylvania, Delaware och Maryland kallades Mason-Dixon-linjen. Namnet anses vara en av orsakerna till att folk i sydstaterna kallades dixies.

1. Dixies uppkallade efter slavägare

Namnet kommer enligt en teori från slavägaren Mr Dixy som bodde på Manhattan där slaveri var tillåtet fram till år 1827. Dixy behandlade sina slavar väl och gav sina ägor, Dixys land, gott rykte.

2. Dixies var ett felutal av fransk 10-dollarsedel

Pengar från New Orleans franska kvarter kan vara en förklaring. På bankernas 10-dollarssedlar stod det franska ordet för 10: dix. Med tiden kallades invånare som betalade med sedeln för dixies.

3. Dixies var namnet på en landgräns

En tredje förklaring går ut på att namnet kommer från den så kallade Mason-Dixon-linjen, som år 1767 drog gränsen mellan Pennsylvania, där slaveri var förbjudet, och Maryland, där det var tillåtet.