Lincoln var frontfigur i kampen mot slaveriet. När han valdes fruktade sydstatarna att slaveriet skulle upphävas.

USA:s presidenter: Se presidentlängden

År 1789 tillträde USA:s första president, George Washington. Sedan dess har en lång rad män intagit Vita huset för att ta sig an uppdraget som USA:s president.

31 oktober 2016 av Lars Thomas

År 1775 gjorde en del av de nordamerikanska kolonierna uppror mot det brittiska imperiets tullar och handelsmonopol. Det nord­amerikanska frihetskriget var ett faktum.

Ett år senare, den 4 juli 1776, undertecknade sändebud från ­­13 kolonier oavhängig­hetsförklaringen. Trots militär underlägsenhet lyckades upproret åsamka britterna ett allvarligt nederlag och 1783 erkände Stor­britannien de 13­ koloniernas själv­ständighet. 

Staterna slöt sig samman i en union och 1789 tillträdde USA:s förste president, George Washington.

George Washington

Ämbetsperiod: 1789-1797

Parti: Partilös

Mest känd för: George Washington blev idealet för alla efterföljande amerikanska presidenter. 

John Adams

Ämbetsperiod: 1797-1801

Parti: Federalist

Mest känd förAdams inrättade ett flottministerium och blev känd som den amerikanska flottans fader.

Thomas Jefferson

Ämbetsperiod: 1801-1809

Parti: Demokratisk­-republikanska partiet

Mest känd förHan köpte de franska kolonierna väster om Mississippifloden och fördubblade USA:s yta.

Thomas Jefferson

Jefferson var en av de största reformatorerna och tänkarna i USA:s historia. 

Han var huvudmannen bakom oavhängighetsförklaringen och en personifiering av upplysningstidens bildningsideal – han var såväl uppfinnare som lantbrukare, musiker och vetenskapsman. 

Jeffersons visioner om individens rättigheter formade den nya nationen och spred sig till resten av världen. 

James Madison 

Ämbetsperiod: 1809-1817

Parti: Demokratisk­-republikanska partiet

Mest känd förMadison förde krig mot britterna som hindrade amerikansk handel med Napoleons Frankrike.

James Monroe 

Ämbetsperiod: 1817-1825

Parti: Demokratisk­-republikanska partiet

Mest känd förMonroedoktrinen som slog fast att USA inte accepterade europeisk inblandning i USA.

John Quincy Adams 

Ämbetsperiod: 1825-1829

Parti: Demokratisk­-republikanska partiet

Mest känd förAdams sjösatte en ambitiös plan som förbättrade USA:s vägar, skolor och bankväsende.

Andrew Jackson

Ämbetsperiod: 1829-1837

Parti: Demokraterna

Mest känd förJackson tvångsför­flyttade 125 000 indianer. Tusentals dog under resan västerut.

Jackson blev den förste folk valde presidenten, tidigare hade kongressen nominerat kandidaterna.Han var nybyggare med bristfällig skolgång och i vissa kretsar betrak tades han som en bonddräng. Fol ket såg honom som en av sina egna. 

Martin Van Buren 

Ämbetsperiod: 1837-1841

Parti: Demokraterna

Mest känd förHan försökte leda USA genom en svår ekonomisk kris år 1837 men ökade inflationen.

William Henry Harrison 

Ämbetsperiod: 1841

Parti: Whigpartiet

Mest känd förHarrison dog av fåfänga: en kylig marsdag kom han nämligen till sin installation utan hatt och jacka. 

Han talade i två timmar bara för att visa sitt intellekt, ådrog sig lunginflammation och avled en månad senare. 

John Tyler

Ämbetsperiod: 1841-1845

Parti: Whigpartiet

Mest känd förHan var vicepresident när Harrison dog och blev USA:s förste icke folkvalda president. Annekterade år 1845 staten Texas.

James Knox Polk

Ämbetsperiod: 1845-1849

Parti: Demokraterna

Mest känd förUnder president Polk växte USA mer än under någon annan period.

USA förvärvade efter långa förhandlingar det enorma Oregonterritoriet från Storbritannien. Unionen anslöt Texas, vilket ledde till krig mot Mexico. 

Kriget slutade med att USA tog makten över Kalifornien, New Mexico och Arizona.

Zachary Taylor

Ämbetsperiod: 1849-1850

Parti: Whigpartiet

Mest känd förZachary Taylor avvärjde ett inbördeskrig mellan slavstaterna i södern och de slavfria staterna i norr.

Millard Filmore

Ämbetsperiod: 1850-1853

Parti: Whigpartiet

Mest känd förFillmore skickade flottan till Japan och öppnade landet för handel med väst med hjälp av kanonbåtsdiplomati.

Franklin Pierce

Ämbetsperiod: 1853-1857

Parti: Demokraterna

Mest känd förStöttade en lag som tillät slaveri i Kansas och Nebraska, vilket ledde till blodiga stridigheter i områdena.

James Buchanan

Ämbetsperiod: 1857-1861

Parti: Demokraterna

Mest känd förVägrade gå i krig mot de sydstater som lämnade Unionen under slutet av hans tid som president.

Abraham Lincoln

Ämbetsperiod: 1861-1865

Parti: Republikanerna och senare National Union Party

Mest känd förLincoln var frontfigur i kampen mot slaveriet. När han valdes fruktade sydstatarna att slaveriet skulle upphävas. 

De reagerade genom att lämna unionen och detta utlöste så småningom det amerikanska inbördeskriget, vilket ledde till en viktig förändring: Amerikas konfedererade stater bildades. 

Men det var inte alla som gillade utvecklingen. Under ett teaterbesök blev Lincoln skjuten av en skådespelare.

Andrew Johnson

Ämbetsperiod: 1865-1869

Parti: Demokraterna och National Union Party

Mest känd förNär Lincoln mördades övertog vicepresident Johnson presidentposten och köpte Alaska av Ryssland.

Ulysses Simpson Grant

Ämbetsperiod: 1869-1877

Parti: Republikaner

Mest känd förFortsatte processen med att integrera de besegrade Sydstaterna i USA efter amerikanska inbördeskriget.

Rutherford Birchard Hayes

Ämbetsperiod: 1877-1881

Parti: Republikanerna

Mest känd förHayes satte stopp för partiernas maktmissbruk. Tidigare hade det vinnande partiet belönat sina anhängare med offentliga jobb.

James Abraham Garfield

Ämbetsperiod: 1881

Parti: Republikanerna

Mest känd förGarfield hann inte få särskilt många nya lagar antagna eftersom en attentatsman mördade honom efter endast sex månader på posten.

Chester Alan Arthur

Ämbetsperiod: 1881-1885

Parti: Republikanerna

Mest känd förChester Arthur fortsatte Hayes reformer av de statsanställdas villkor.

Grover Cleveland

Ämbetsperiod: 1885-1889

Parti: Demokraterna

Mest känd förFör att hindra statens utgifter från att öka lade Cleveland in sitt veto hela 584 gånger. Det är rekord.

Benjamin Harrison

Ämbetsperiod: 1889-1893

Parti: Republikanerna

Mest känd förHarrison begränsade stora företags möjligheter att gå samman och pressa upp priserna.

Grover Cleveland

Ämbetsperiod: 1893-1897

Parti: Demokraterna

Mest känd förUnder president Clevelands andra ämbetsperiod drabbades USA av enorm arbetslöshet och 500 banker gick i konkurs.

William McKinley

Ämbetsperiod: 1897-1901

Parti: Republikanerna

Mest känd förUSA utkämpade år 1898 ett kort krig mot Spanien. Amerikanerna vann Filippinerna och Puerto Rico och blev en stormakt.

Theodore Roosevelt

Ämbetsperiod: 1901-1909

Parti: Republikanerna

Mest känd förTheodore Roosevelt var den främsta driv­kraften bakom anläggandet av Panamakanalen.

”Teddy” Roosevelt hade ett så brett stöd från folket att han kunde regera stick i stäv mot kongressen. 

Makten utnyttjade han till att bekämpa storindustrins maktmissbruk och trygga folkets levnadsvillkor. Utrikespolitiskt anlade han den imperialistiska linje som USA följde resten av århundradet. 

William Howard Taft

Ämbetsperiod: 1909-1913

Parti: Republikanerna

Mest känd förTaft ändrade lagen så att senatorer valdes direkt av befolkningen och inte av de lagstiftande församlingarna.

Woodrow Wilson 

Ämbetsperiod: 1913-1921

Parti: Demokraterna

Mest känd förWilsons tid i ämbetet präglades av första världskriget. Han stora projekt var att säkra en varaktig fred baserad på de ”14 punkterna” (bl.a. frihandel, nedrustning och upprättandet av ett Nationernas förbund, föregångaren till FN). 

Men under fredsförhandlingarna 1919 blev de ”14 punkterna” urvattnade, och kongressen röstade emot USA:s inträde i NF.

Warren Gamaliel Harding

Ämbetsperiod: 1921-1923

Parti: Republikanerna

Mest känd förHarding dog under sin ämbetsperiod och är främst ihåg­kommen för korruption och svågerpolitik.

Harding var mycket engagerad i moral och religion, men kort efter hans död krackelerade bilden. Det framkom att han var storkonsument av såväl kvinnor som alkohol. Hans politik kom ofta till över ett parti poker.

Calvin Coolidge

Ämbetsperiod: 1923-1929

Parti: Republikanerna

Mest känd förCoolidge var ultra­-liberal i sin ekonomiska politik och lät marknadskrafterna ha sin gång.

Herbert Clark Hoover

Ämbetsperiod: 1929-1933

Parti: Republikanerna

Mest känd förNär den ekonomiska depressionen bröt ut vägrade Hoover gripa in för att motverka fattigdomen.

Franklin Delano Roosevelt

Ämbetsperiod: 1933-1945

Parti: Demokraterna

Mest känd förUSA:s längst sittande president övervann den ekonomiska krisen genom att satsa enorma summor på byggprojekt.

Roosevelt övertog ämbetet när depressionen var som djupast. Han ansåg att statliga åtgärder var den enda lösningen och genomförde ”den nya given”, the ”New Deal”, som omfattade sociala och ekonomiska reformer och offentliga arbeten.

Harry S. Truman

Ämbetsperiod: 1945-1953

Parti: Demokraterna

Mest känd förKort före andra världskrigets slut gav Truman order om att släppa atombomber över Hiroshima och Nagasaki.

Dwight David Eisenhower

Ämbetsperiod: 1953-1961

Parti: Republikanerna

Mest känd förEisenhower byggde moderna motorvägar och hotade Kina med kärnvapen för att avsluta Koreakriget.

John Fitzgerald Kennedy

Ämbetsperiod: 1961-1963

Parti: Demokraterna

Mest känd för: John F. Kennedy undvek att ­utlösa ett tredje världskrig när Sovjet rustade med kärnvapen på Kuba.

Lyndon Baines Johnson

Ämbetsperiod: 1963-1969

Parti: Demokraterna

Mest känd förJohnson skickade amerikanska trupper till Vietnam vilket ledde till att kriget blev både långt och blodigt.

Richard Milhous Nixon

Ämbetsperiod: 1969-1974

Parti: Republikanerna

Mest känd förKort efter att ha blivit omvald fick Nixon avgå på grund av Watergateskandalen. Presidentens stab hade avlyssnat demokraternas valhögkvarter.

Gerald Rudolph Ford

Ämbetsperiod: 1974-1977

Parti: Republikanerna

Mest känd förFord benådade sin företrädare Nixon så att han inte kunde ställas till svars för Watergateskandalen. 

James Earl (Jimmy) Carter

Ämbetsperiod: 1977-1981

Parti: Demokraterna

Mest känd förGenom de så kallade Camp David-­avtalen fick Jimmy Carter Israel och Egypten att sluta fred med varandra.

Ronald Wilson Reagan

Ämbetsperiod: 1981-1988

Parti: Republikanerna

Mest känd förReagan rustade i hög takt och tvingade Sovjet till förhandlingar. Genom INF-avtalet skrotades 2 700 kärnvapen.

George Herbert Walker Bush

Ämbetsperiod: 1988-1992

Parti: Republikanerna

Mest känd förBush senior ledde USA i Kuwaitkriget mot Iraks diktator Saddam Hussein.

William Jefferson (Bill) Clinton

Ämbetsperiod: 1992-2001

Parti: Demokraterna

Mest känd förClinton minskade arbetslösheten och statsskulden, men är främst ihågkommen för affären med Monica Lewinsky.

George Walker Bush Jr.

Ämbetsperiod: 2001-2009

Parti: Republikanerna

Mest känd förBush inledde ”kriget mot terrorn” efter attacken på Word Trade Center i New York den 11 september 2001.

Barrack Obama

Ämbetsperiod: 2009-2017

Parti: Demokraterna

Mest känd förObama stod för USA:s första allmänna sjukförsäkring. 32 miljoner fattiga fick tillgång till läkarvård.

Kanske är du intresserad av...