Shutterstock

Profitörer sålde mjölk från dödssjuka kor

En cynisk girighet och blind jakt på profit gjorde att giftig mjölk såldes i New York. Det kostade tusentals amerikanska spädbarn livet.

År 1858 exploderade en av USA:s största livsmedelsskandaler i pressen.

En tidskrift i New York, som hade undersökt varför barnadödligheten i New York var så hög, ansåg sig ha hittat anledningen:

Barnen hade druckit mjölk från kor som i bokstavlig mening var dödssjuka.

I åratal hade stadens whiskytillverkare tillämpat en metod för att använda den spannmålsgröt som låg kvar i tankarna efter whiskyns destillering.

Många av korna var så sjuka att de fick hissas upp.

© FLHC 90/Imageselect

En dödlig cocktail

I stället för att kasta avfallet byggde desitillerierna stora stallanläggningar, där tusentals kor utfodrades med den jästa spannmålen.

Gröten innehöll i stort sett inga vitaminer och fick kornas tänder att ruttna, medan deras juver täcktes av bölder.

Mjölken från de sjuka djuren var tunn som vatten, stank av alkohol och var blåaktig.

För att göra mjölken vit tillsatte producenterna bland annat gips, medan mjölken gjordes tjockare med ägg och stärkelse. Mjölken ska ha kostat tusentals barn livet.

Skandalen ledde till att USA 1862 fick sina första livsmedelslagar.