Shutterstock

Ny teori: Maya spelade boll med sina döda kungar

Enligt en ny teori användes döda mayakungars aska i gummibollar i religiös bollsport.

Det verkar som om mayafolket inte tog farväl av sina döda med ett ”vila i frid”.

Nyligen har nämligen en teori om att döda mayakungars aska användes i gummibollar i en religiös bollsport presenterats.

Arkeologen Juan Yadeun Angulo vid den statliga forskningsorganisationen Instituto Nacional de Antropología e Historia i Mexiko gjorde år 2020 ett anmärkningsvärt fynd i en 1300 år gammal krypta under en mayapyramid.

I kryptan under Soltemplet i staden Toniná hittade han krukor med inte enbart askan från kremerade människor, utan även den typ av gummi som användes för att tillverka bollarna till mayafolkets bollsport.

Fyndet har fått Juan Yadeun Angulo att lansera hypotesen att avlidna mayaledares aska blandades med det gummi som formades till bollar till sporten.

I mayas bollsport gällde det att få gummibollen genom en stenring på sidan av en vägg – utan att använda händerna.

© Sputnik/Creative Commons

Bland historiker har hypotesen fått ett blandat mottagande.

Somliga anser att sedvänjan skulle passa ihop med de komplexa och långvariga dödsritualer som dokumenterats bland mayafolket, medan andra experter inväntar bättre bevis för hypotesen.

Uråldrig bollsport spelas än i dag

Mayafolkets bollsport spelas än i dag, om än utan någon kunglig aska i bollarna.

Se en video om mayas bollsport här:

Video