Ny teori: Amerikas historia måste skrivas om med mer än 100000 år

Ett amerikanskt forskarlag har precis publicerat en studie av resterna av en urtidselefant, som kan vända upp och ned på förståelsen av Amerikas historia.

Det är 25 år sedan mastodonten upptäcktes under en utgrävning – nu visar det sig att den kan bidra till att skriva om historien.

© San Diego Natural History Museum

Besökare på San Diegos naturhistoriska museum har i åratal kunnat studera ben och betar från en mastodont – en urtidselefant – från södra Kalifornien.

Vare sig besökarna eller arkeologerna bakom utställningen har dock vetat om att den kan ändra historien för alltid.

Mänsklig påverkan

Mastodontens ben och betar hittades 1992, när en motorväg i San Diego skulle byggas ut. De bar tydliga märken av mänsklig påverkan:

Benen hade huggits upp med primitiva stenredskap i samband med att djuret dog, och betarna låg lodrätt i marken.

Arkeologerna drog därför slutsatsen att människor levt under samma tid som mastodonten.

Medan det stora djuret stod utställt på San Diegos naturhistoriska museum försökte forskarna ta reda på när djuret levde. I år lyckades de til slut.

Kan ändra historien

Tills nyligen var de äldsta tecknen på mänskligt liv i Amerika omkring 15000 år gamla, så arkeologerna kunde knappt tro sina ögon, när resultatet av dateringen var klart: Den mastodont som hittades år 1992 levde för 130000 år sedan.

Om resultatet stämmer måste den period då de första människorna kom till Amerika alltså flyttas bakåt med över 100000 år.

”Ett så överraskande påstående kräver naturligtvis extraordinära bevis”, säger Thomas Deméré från San Diegos naturhistoriska museum till The Guardian och understryker därför att det krävs betydligt fler undersökningar, innan det går att fastslå om historien måste skrivas om.