The Guardian
Slavskepp

När seglade det sista slavskeppet till USA?

År 1860 stramas nätet åt om kaptenen på slavskeppet Clotilda. Trots att den transatlantiska slavhandeln har varit förbjuden i USA i över 50 år är han på väg till USA med lasten full av afrikaner.

Det sista fartyget med slavar från Afrika kastade ankar i amerikanska farvatten år 1860, hela 52 år efter det att den amerikanska kongressen år 1808 förbjudit transporter av slavar över Atlanten.

Den nästan 27 meter långa skonaren Clotildas ägare var Timothy Meaher, en förmögen redare som fått nys om att västafrikanska stammar i Benin sålde krigsfångar till slavhandlare.

Trots att handeln med afrikanska slavar var förbjuden såg Meaher ett bra tillfälle att tjäna en förmögenhet på att sälja illegala slavar i de amerikanska sydstaterna.

Slavskepp

Omkring 110 afrikaner stuvades in i slavskeppet Clotildas trånga lastrum.

© The Guardian

Slavskepp återfunnet efter 160 år

Den 4 mars 1860 stävade Clotilda ut ur Mobile i den amerikanska delstaten Alabama för att två månader senare köpa 125 slavar av en afrikansk prins. I juli var fartyget tillbaka i USA, där slavarna flyttades över till en flodångare. Trettio av afrikanerna behöll Meaher för egen del, medan resten såldes till rikemän i sydstaterna.

För att dölja alla spår av brottet sattes slavskeppet i brand och sänktes. Planen lyckades, för trots att Meaher blev gripen och anklagades för smuggling av slavar lades ärendet ner på grund av otillräcklig bevisning. Den sista av de 125 slavarna ombord på fartyget dog först år 1940.

Clotilda blev det sista registrerade fartyget som förde slavar från Afrika till USA. I 160 år låg resterna av fartyget på botten av Mobile Bay i delstaten Alabama – tills år 2019, då en grupp marinarkeologer hittade slavskeppet. Enligt de första rapporterna är fartyget i förvånansvärt gott skick.