shutterstock

Museum vill begrava kranier från rasistiskt experiment

En amerikansk professor ansåg sig kunna bevisa att personer med afrikanskt ursprung tillhörde ”den lägsta graden av mänskligheten”. Nu vill ett museum städa undan spåren efter ”forskningen”.

Historien ser ofta annorlunda ut för dagens betraktare än den gjorde en gång i tiden.

Det är väldigt påtagligt när det kommer till den amerikanske anatomiprofessorn Samuel George Mortons pseudovetenskapliga studier av människor på 1830- och 1840-talet.

Morton samlade in omkring 900 kranier för sina studier, och med hjälp av mätningar av dessa ansåg han sig kunna bevisa att personer med afrikanskt ursprung tillhörde ”den lägsta graden av mänskligheten”.

Sådana rasistiska hypoteser har sedan dess motbevisats vid upprepade tillfällen, men Mortons samling av kranier finns ännu kvar museet på Pennsylvania University i Philadelphia.

Får museets ledning som den vill ska emellertid tretton av kranierna – som kan bevisas ha tillhört svarta amerikaner – nu tas bort från samlingen och begravas på en närbelägen kyrkogård.

Professorn kände de döda

Kranierna fick Morton från bland annat svarta slavar, hemlösa eller personer med fysiska och psykiska åkommor, som hölls under fängelseliknande förhållanden på den fattiggård som Morton själv drev.

”Dessa kvarlevor hör till de mest konkreta bevisen för den våldsamma historien bakom medicinsk och vetenskaplig rasism i Philadelphia och USA” säger Poul Wolff Mitchell, som är forskare vid Amsterdam museum och som har studerat Mortons samling.

Museet som i dag hyser kranierna byggdes på platsen där Mortons fattiggård stått. Penn Museum inväntar just nu tillstånd att begrava de tretton kranierna på kyrkogården.