Public Domain

Lyssna på de historiska inspelningarna: Forskare har digitaliserat indianstammars utdöda språk

Amerikanska forskare har sedan 2015 digitaliserat och restaurerat 100 år gamla inspelningar av några av USA:s ursprungliga befolkningsgrupper. I en video har några av ljudsekvenserna nu publicerats.

”Det finns inte kvar några gamla, som kan sjunga sångerna för oss. Det här är det enda sättet vi kan lyssna på dem"

Så säger den unge amerikanen Louis Trevino i en video som lagts ut på University of California, Bekeley's hemsida.

Trevino har anor i den amerikanska indianstammen Rumsen, som var en av Kaliforniens ursprungliga befolkningsgrupper.

I dag finns det inte längre någon som talar indianstammens språk flytande, och Trevino refererar därför till ett forskningsprojekt, som forskare från universitetet står bakom.

Sedan 2015 har forskarna arbetat med att överföra ljudinspelningar från över 2700 vaxcylindrar till ett datorprogram för att bland annat bevara innehållet på vaxcylindrarna, som bryts ned.

Video

Antropologer förevigade rösterna

I början av 1900-talet samlade antropologer och språkforskare inemot 100 timmars ljudinspelningar av amerikanernas språk.

En stor del av inspelningarna är av indianska språk och sånger, och i sju fall är ljudinspelningarna i universitetets arkiv de enda inspelningarna av språk, som är utdöda sedan länge.

Inspelningarna gjordes med en fonograf – grammofonens föregångare – som lagrade ljuden på vaxcylindrar.

Tidens tand har gått hårt åt cylindrarna, och forskarna har därför varit tvungna att använda en särskild optisk skanningteknik för att lyssna på de inspelade rösterna.

Ljuden ska bli tillgängliga

För forskarlaget bakom är det avgörande att många inspelningar inte går förlorade.

”Jag tror att om man intresserar sig för vad det innebär att vara amerikan, så kommer man även att intressera sig för de många kulturer som utgör USA," säger en av forskarna bakom projektet, säger lingvisten Andrew Garrett.

Projektet pågår fram till sommaren 2018, och universitetet meddelar på sin hemsida att samlingen kommer att ställas till allmänhetens förfogande.

LÄS OCKSÅ: USA:s tio mest kända urfolk