Jim Crow förlängde slaveriet i USA

Efter det amerikanska inbördeskriget avskaffades slaveriet formellt. Men Jim Crow och de lagar som infördes i den mystiska figurens namn ville annorlunda. Så organiserades det segregerade USA.

Barbecue på ranch i Jim Crow-sydstat.

Smörgåsar till alla på varsin sida av staketet: Segregerad barbecue på F.M. Gays plantage i Alabama (omkring 1935).

© Science History Images/Imageselect

Det amerikanska inbördeskriget (1861–1865) ledde till att slaveriet avskaffades i Amerikas förenta stater.

Men om någon i den svarta befolkningen trodde att det skulle innebära frihet, jämlikhet och broderskap blev de mycket besvikna.

När vapnen tystnade blev det snart uppenbart att den vita majoriteten inte alls var beredd att ge upp sina privilegier.

Särskilt i den besegrade Södern blev det praxis att hålla isär svarta och vita genom lagstiftning. Motiveringen var att raserna mycket väl kunde vara jämlika även om de var åtskilda. Verkligheten var dock mer djävulsk.

Det stiftades nämligen mängder av lagar som höll kvar svarta i fattigdom och i ett tillstånd av rättslöshet.

Här följer en förklaring på vad Jim Crow-lagarna var och konkreta exempel på lagar och förordningar som på ett slugt sätt vidmakthöll de svartas status som andra klassens medborgare.

Åtskilda, men likvärdiga

År 1892 gick skomakaren Homer Plessy in på tågstationen i New Orleans och köpte en förstaklassbiljett. Plessy satte sig i ett säte förbehållet vita personer och påbörjade den nästan två timmar långa tågresan till Covington, Louisiana, cirka fem mil bort.

Homer Plessy var av blandad svart och vit härkomst och när konduktören kom fram till hans plats bad han Plessy att flytta sig till den vagn som endast var avsedd för svarta. Plessy vägrade att flytta på sig och arresterades omedelbart.

Trots att slaveriet avskaffats gjorde i synnerhet de södra delstaterna allt de kunde för att undertrycka de svartas rättigheter och hålla svarta och vita åtskilda genom hot, våld och antagandet av flera rasistiska lagar – de så kallade Jim Crow-lagarna.

En av dessa lagar var delstaten Louisianas Separate Car Act från 1890. Den förbjöd svarta att sitta tillsammans med vita i kollektivtrafiken.

Smörgåsar till alla på varsin sida av staketet: Segregerad barbecue på F.M. Gays plantage i Alabama (omkring 1935).

I Sydstaterna skulle svarta sitta på särskilda platser i tågen och i separata väntrum.

© Wikimedia Commons

Homer Plessy lät sig dock inte nedslås utan kämpade för att få sin dom upphävd med hjälp av Citizens' Committee, en medborgarrättsorganisation i New Orleans.

Citizens' Committee hävdade att segregationspolitiken stred mot det 14:e tillägget till den amerikanska konstitutionen, som gav svarta amerikaner fullständiga medborgerliga rättigheter.

År 1896 hamnade fallet i USA:s högsta domstol. Där hävdade domarna att segregation inte innebar ojämlikhet mellan svarta och vita om likvärdiga faciliteter fanns tillgängliga – den så kallade åtskilda men likvärdiga-doktrinen.

Plessy förlorade målet eftersom Högsta domstolen inte ansåg att lagen var rasistisk.

”Plessy v. Ferguson”, som fallet kom att kallas, fick långtgående konsekvenser för den svarta befolkningen i USA.

Efter Högsta domstolens godkännande av Louisianas segregationslagar översvämmades södern av en tsunami av rasistiska Jim Crow-lagar, som trampade på de svartas konstitutionella rättigheter långt in i nästa århundrade.

Vem var Jim Crow?

Thomas Rice spelar Jim Crow.

En sång om ”Jim Crow” blev en landsplåga i USA på 1830-talet. Upphovsmannen, Thomas Dartmouth Rice, turnerade landet runt med sin hit.

© Public domain

En vit clown med blackface

På 1830-talet svärmade teaterscenerna av vita skådespelare i slitna kläder och svart ansiktsmålning. Dessa karikatyrer av USA:s svarta befolkning kallades ”Jim Crow” och gav senare namn till segregationslagarna.

År 1828 introducerade den amerikanske skådespelaren Thomas Dartmouth Rice en ny karaktär på de amerikanska teaterscenerna.

Med svart färg i ansiktet – så kallad blackface – och iförd slitna kläder förvandlade sig skådespelaren till Jim Crow, en rasistisk stereotyp av USA:s svarta befolkning, som vid den tiden fortfarande var underställd slaveriet.

Rice var den första skådespelaren som framgångsrikt förlöjligade svarta människor med en svart sminkning och karikerade afrikanska ansiktsdrag. Många andra imitatörer skulle snart följa efter.

Jim Crow-karaktären och blackface i allmänhet blev en landsplåga från 1830-talet och framåt och kom att symbolisera afroamerikanen som en ointelligent och osofistikerad undermänniska.

När segregationslagarna antogs i slutet av 1800-talet kallades de populärt för Jim Crow-lagar, efter Rices ursprungliga karikatyr.

Rekonstruktionstiden

Det är inte konstigt att Homer Plessy kände sig berättigad att sitta var han ville när han klev på tåget i New Orleans 1892.

Efter mordet på president Lincoln i april 1865 hade kongressen antagit det 13:e, 14:e och 15:e tillägget året därpå – trots massivt motstånd i sydstaterna.

Genom dessa tillägg avskaffades slaveriet officiellt och svarta i USA fick fullständiga medborgerliga rättigheter på samma villkor som vita – inklusive rösträtt. Åtminstone på papperet.

Under de följande tolv åren – den så kallade rekonstruktionstiden – verkade det som om de före detta slavarna en gång för alla skulle kunna frigöra sig från förtryckets bojor.

Med Republikanska partiet vid makten införlivades de besegrade sydstaterna återigen i USA. Demokraterna, som vid den här tidpunkten fortfarande ville återinföra slaveriet, förlorade den politiska makten i Södern till republikanerna.

Maktskiftet innebar att den svarta befolkningen fick tillgång till offentliga skolor och ekonomiska återhämtningsprojekt. Flera svarta valdes också till politiska ämbeten i olika sydstater.

Denna utveckling fick den vita befolkningen i Södern att se rött.

I och med avskaffandet av slaveriet förlorade de inte bara den fria arbetskraft som de hade haft i årtionden. De tvingades också att behandla svarta som jämlikar, trots att de allra flesta vita sydstatare ansåg att svarta var ”undermänniskor”.

Amerika i svart och vitt

Var svarta än befann sig i Södern blev de ständigt påminda om att de vita inte ville ha något med dem att göra. Segregation tillämpades överallt i det offentliga rummet – från segregerade simbassänger, skolor och restauranger till biografer, dricksvattenfontäner och parker.

Separata dricksvattenfontäner för svarta i segregeringens USA.
© Wikimedia Commons

Dricksvattenfontäner: Segregerat vatten

Inget sammanfattar Jim Crow-lagarna som bilderna av offentliga dricksvattenfontäner märkta ”färgade”. Vita hade – naturligtvis – egna vattenfontäner så att de inte riskerade att dricka ur samma som svarta.

Segregerad buss i Birmingham, Alabama.
© Pictorial Press Ltd/Imageselect

Bussar och tåg: Svarta fick sitta längst bak

Kollektivtrafik som bussar och tåg var uppdelade i vita och svarta kupéer. Vita satt längst fram, medan svarta placerades längst bak i bussen. Under segregationens tid vägrade många svarta att följa de diskriminerande reglerna. Mest känd är Rosa Parks.

Ruby Bridges ekskorteras av FBI-personal.
© Public domain

Undervisning: Kampen om skolorna

Skolorna i sydstaterna var segregerade. Svarta elever fick inte gå i skolan tillsammans med vita och var tvungna att undervisas av svarta lärare. På bilden ser vi Ruby Bridges. Hennes föräldrar stämde 1954 en vit skola när skolan nekade henne tillträde. Fallet hamnade i Högsta domstolen, där Bridges vann.

Biograf under Jim Crow-eran.
© Library of Congress

Kulturlivet: Rasren underhållning

Kulturlivet i Södern under Jim Crow-eran var också starkt segregerat. Svarta hade sina egna biografer och fick inte köpa biljetter till filmer som visades på vita biografer, som ofta var av bättre kvalitet. Även i de norra delstaterna var svarta utestängda från de flesta teatrar för vita fram till 1950-talet.

Kris banade väg för Jim Crow

År 1873 drabbades USA av en ekonomisk kris som slog särskilt hårt mot Södern. Priset på den viktiga exportvaran bomull föll med över 50 procent och miljontals människor förlorade sina jobb.

Krisen påverkade väljarkåren till demokraternas fördel och i valet 1874 återtog det demokratiska partiet makten i representanthuset.

När republikanen Rutherford B. Hayes tillträdde som president 1877 ingick han en kompromiss med demokraterna, som avslutade den ockupation av Södern som hade inletts efter nordstaternas seger i det amerikanska inbördeskriget 1865.

Demokraterna fick nu full kontroll över Södern och rullade tillbaka mycket av rekonstruktionstidens framsteg för svarta.

Valaffisch.

Valaffisch från Pennsylvania (1866), som illustrerar de vitas motstånd mot den svarta befolkningens ökande jämlikhet efter inbördeskrigets slut 1865. Rädslan som karikatyrteckningen spelar på var bland annat att de vita skattebetalarna var rädda för att de skulle bli tvungna att slita för brödfödan, medan de ”lata svarta” skördade frukterna av deras arbete.

© Wikimedia Commons

Kompromissen 1877 innebar att rasåtskillnadslagarna började spridas på allvar i Södern. Efter ett drygt årtionde av framsteg förflyttades svarta amerikaner nu tillbaka till ruta ett.

Endast tre procent av de svarta kunde rösta

Under 1880- och 1890-talen antogs det i Södern en uppsjö av lagar som begränsade de svartas rättigheter.

Jim Crow-lagarna varierade från delstat till delstat, men i princip förbjöds svarta att gifta sig med vita, bo och gå i skolan med vita och till och med begravas på samma kyrkogård som vita.

De svartas grundlagsskyddade rätt att rösta avskaffades också i sydstaterna genom snillrika regleringar.

Införandet av den så kallade grandfather clause 1895 innebar att en medborgare endast fick rösta om hans föräldrar eller farföräldrar hade varit registrerade väljare före 1867.

De flesta svartas förfäder hade varit slavar före 1867 och hade därför inte fått lov att rösta. Det innebar att majoriteten av de svarta ättlingarna inte fick rösta i politiska val.

De få svarta som var undantagna från grandfather clause sållades bort med hjälp av så kallade läskunnighetstest. För att få registrera sig som röstberättigad var medborgarna i flera delstater i Södern tvungna att klara ett läs- och skrivtest.

Medan vita fick ett lätt test, utsattes svarta för ett läs- och skrivkunnighetstest som var mycket svårare att klara. År 1940 fick följaktligen endast tre procent av alla afroamerikaner i Södern rösta. Resten hölls borta av de diskriminerande Jim Crow-lagarna.

Exempel på raslagar från Södern

Två avträden i Jim Crows Tennessee.

Två lika primitiva avträden – det ena för vita, det andra för svarta. Från Oak Ridge i Tennessee.

© Department of Energy/Wikimedia Commons

Efter inbördeskrigets slut och särskilt efter rekonstruktionstidens slut antog alla sydstater i USA ett stort antal lagar som var utformade för att diskriminera den svarta befolkningen. Här är ett urval:

  • ”Äktenskap mellan en vit person och en svart eller av blandad härkomst, eller en person som har mer än en åttondel svart blod i sig, är olagligt och ogiltigt.” (Mississippi)
  • ”Begravningsentreprenörer får inte begrava eller tillåta någon färgad person att begravas på mark som är avskild eller används för begravning av vita personer.” (Georgia)
  • ”Det är olagligt för en svart och en vit person att spela tillsammans eller vara i sällskap med varandra vid pool- eller biljardspel.” (Florida)
  • ”Allt människoblod som används för transfusioner i delstaten Louisiana måste märkas med ordet ’kaukasisk’, ’negroid’ eller ’mongoloid’ för att tydligt ange donatorns ras. Om blodet inte är märkt får det inte användas.” *(Louisiana)
  • ”Alla personer som har tillstånd att sälja öl eller vin (...) ska servera antingen enbart vita eller enbart färgade och får inte vid något tillfälle servera båda raserna i samma lokal.” *(Louisiana)
  • ”Böcker skall inte vara utbytbara mellan den vita och den färgade skolan, utan skall användas uteslutande av den ras som först använde dem.” (North Carolina)

Raslagar ledde till flera tusen lynchningar

Lynchning i Cairo, Illinois, 1909.

En folkmassa har 1909 samlats i Cairo, Illinois, för att lyncha 24-årige Will James. Den svarte mannen hade gripits och misstänktes ha våldtagit en ung vit kvinna. Vid samma tillfälle togs James svarte cellkamrat också med och hängdes.

© Wikimedia Commons

Under Jim Crow-politiken var svarta i sydstaterna underkastade ett apartheidliknande system.

En svart person kunde inte simma i samma pool, sitta i samma offentliga park, dricka från samma dricksvattenfontän eller åka med samma tågvagnar, bussar och taxibilar som vita.

Svarta fick inte gå i samma skolor eller besöka samma bibliotek som vita eller idrotta med vita.

Svarta var tvungna att tilltala alla vita med ”Mister”, ”Miss”, ”Boss” eller ”Captain”, medan de själva möttes av nedlåtande titlar som ”boy” eller ”uncle” (om de inte rätt och slätt kallades ”nigger”).

Jim Crow-lagarna varierade från delstat till destat och från kommun till kommun, men i princip var alla svarta i sydstaterna underkastade den vita överhögheten.

Straffen för att bryta mot segregationslagarna var hårda.

Mellan 1883 och 1968 lynchades nästan 3 500 svarta i sydstaterna. Offentliga lynchningar drog till sig stora folkmassor och kännetecknades av extrem sadism.

I början av 1900-talet, när lynchningarna nådde sin kulmen, beskrev en reporter från tidningen Greenwood Observer en offentlig lynchning av en svart man i skrämmande detalj:

”Mobben skar hans kropp i skivor med knivar, brände hans kropp med rödglödgat järn, hängde honom i nacken tills han nästan kvävdes till döds, sedan återupplivade de honom och fortsatte tortyren. Sedan släpade de honom till offrets hem, där tusentals människor väntade. När de stannade utanför huset kom en kvinna ut och stack en slaktarkniv i hans hjärta.”

Medborgarrättsrörelsen får vind i seglen

Sit-in-protest i 1960 i North Carolina.

Den 1 februari 1960 utmanade fyra afroamerikanska studerande Jim Crow-reglerna i Greensboro, North Carolina, genom att kräva att få bli betjänade i kafeterian i lågpris-varuhuset Woolworths, som var förbehållet vita. Personalen avvisade dem, men de fyra manliga studenterna satt kvar till stängningsdags och dök upp igen de följande dagarna. Deras fredliga protest blev känd som ”sit-in-rörelsen”. Under 1960 anslöt sig omkring 70 000 svarta till rörelsen.

© Wikimedia Commons

Men svarta människor stod inte overksamma medan Jim Crow trampade på deras grundläggande rättigheter och skickade många av dem bakom galler eller i döden.

Medborgarrättsaktivister som Ida Wells kämpade för att belysa de brutala lynchningarna och försökte få dem avskaffade av Högsta domstolen – utan att lyckas.

Wells var med och grundade medborgarrättsorganisationen NAACP, och 1938 hjälpte NAACP afroamerikanen Lloyd Gaines att föra ett mål mot delstaten Missouri till USA:s högsta domstol.

Gaines ville studera juridik vid Missouri School of Law, men hade fått avslag eftersom skolan endast var för vita studenter.

Domstolen slog fast att Missouri inte kunde tvingas att ta emot Gaines på universitetet enligt 1896 års doktrin om ”åtskilda men lika”.

I stället skulle universitetet antingen betala för att svarta skulle kunna studera juridik utanför delstaten eller bygga en anläggning som motsvarade den som tillhandahölls för vita studenter. Det slutade med att Missouri etablerade en juridisk fakultet för svarta studenter.

Genom att juridiskt göra upprätthållandet av segregationen till ett dyrt och komplicerat alternativ till att integrera svarta elever i vita skolor, banade Gaines seger i Högsta domstolen väg för det slutliga avskaffandet av rasåtskillnad i offentliga skolor 1954.

Avskaffat – men inte borta

NAACP kämpade mot flera Jim Crow-lagar under 1940- och 1950-talen och vann ofta, men i praktiken gjordes inte mycket för att därefter avveckla de rasistiska lagarna i Södern.

Segern 1954, som förbjöd segregation i offentliga skolor, gav dock medborgarrättsrörelsen en rejäl skjuts framåt.

Under det följande årtiondet kämpade NAACP och medborgarrättsledare som Martin Luther King och Malcolm X mot den vita överhögheten och dess diskriminerande Jim Crow-lagar i domstolar och på gatorna.

Lyndon B. Johnson gör Jim Crow-lagar olagliga.

President Lyndon B. Johnson undertecknar 1964 The Civil Rights Act, som formellt sätter stop för Jim Crow-lagarna.

© Wikimedia Commons

Jim Crow-lagarna upphävdes slutligen när president Lyndon B. Johnson undertecknade Civil Rights Act 1964 och Voting Rights Act 1965.

De svartas kamp för jämlikhet var dock långt ifrån över, och än idag sticker Jim Crow då och då fram sitt fula tryne.

Efter Donald Trumps valnederlag 2021 har det i synnerhet i den gamla södern införts lagar, som i stort sett bara påverkar svarta och personer med latinamerikansk eller asiatisk härkomst.

Till exempel åläggs vissa vallokaler stänga tidigare, vilket gör det svårare för personer ur arbetarklassen att rösta, eller så avskaffas vallokaler i stadsdelar med en övervägande svart befolkning.

Så även om de gamla Jim Crow-lagarna har avskaffats, lever Jim Crow-strategin fortfarande sitt eget diskreta liv i dagens USA.

Segregerat kvarter i Detroit.

Även i de forna nordstaterna var Jim Crow-mentaliteten utbredd. Skylten är från Detroit i Michigan (1942): ”Vi vill ha vita hyresgäster i vår vita grannskap”.

© Library of Congress

Jim Crow kom från norr

Jim Crow-lagarna är oupplösligt förknippade med Södern. Det var där som segregationslagarna verkligen bredde ut sig i slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1960-talet.

Faktum är dock att de första Jim Crow-lagarna infördes i norr. Den första hänvisningen till en ”Jim Crow-vagn”, som avser järnvägsvagnar där svarta och vita passagerare var segregerade, går tillbaka till 1838.

Flera svarta i norr vägrade att följa segregationslagarna i kollektivtrafiken – däribland medborgarrättsaktivisten Frederick Douglass – och 1943 togs kravet på segregation i tågvagnar bort.

Jim Crow-lagar och segregationspolitik legaliserades i Södern först efter 1877, men diskriminering förekom även i norr.

Även om segregering av svarta och vita i offentliga skolor inte var lagligt i norr, gick vita och svarta elever i separata skolor.

Efter andra världskriget blev den svarta och vita befolkningen i norr ännu mer segregerad när svarta flyttade ihop i tätbefolkade stadsdelar i städerna medan vita i stort antal flyttade ut till förorterna.