IanDagnall Computing / Imageselect
Ku Klux Klan marching down Pennsylvania Avenue in Washington DC on 13th September 1926

Hur stor var Ku Klux Klan?

Klanen, som bildades för att återupprätta vitt herravälde i Sydstaterna, har gennem tiden oplevet store svingninger i sit medlemstal.

Den högerextremistiska gruppen Ku Klux Klan (KKK) grundades 1865 av sydstatsveteraner efter det ameri­kans­ka inbördeskriget.

Målet var att återupprätta vit överhöghet i Sydstaterna och beröva svarta deras rättigheter. Medlet var våld och mord på både svarta och vita, som KKK såg som förrädare.

På några år fick ­klanen avdelningar i alla sydstater och hade cirka 550000 medlemmar, när den förbjöds 1871.

Klanen återuppstod 1915 och lade denna gång till invandrare, judar och katoliker till sina fiender.

Pånyttfödelsen berodde på framför allt filmen The Birth of a Nation (1915), som ­glorifierade den ursprungliga klanen och även kom på de vita huvorna och brinnande korsen, som KKK blev känd för.

Den nya klanen fick större spridning och samlade omkring fem miljoner medlemmar i USA, innan den 1944 gick i konkurs på grund av skatteskulder.

Oberoende avdelningar överlevde och fick på 1960-talet vind i seglen som brutala motstån­dare till de svartas kamp för sina rättigheter.

Denna gång fick KKK dock ingen ­central ledning och har sedan dess opererat som små, självständiga enheter. Experter tror att klanen i dag har några tusen medlemmar i USA.