Getty Images
immigranter på oceanångares däck

Hur snabbt har USA:s befolkning vuxit?

USA:s befolkning har vuxit med imponerande hastighet, men de många nya medborgarna kommer inte längre utifrån som de gjorde förr i tiden.

Sedan USA grundades har befolkningen vuxit oerhört snabbt. I den amerikanska självbilden har invandring spelat en avgörande roll, men statistiken säger något annat.

USA upplevde sin hittills snabbaste tillväxt mellan 1831 och 1840, då antalet nya invånare ökade med 33 procent. Av 4,5 miljoner fler amerikaner utgjorde immigranterna 600 000.

Åren 1840–50 tog invandringen fart på allvar och nådde 1,7 miljoner, men under samma period ökade befolkningen totalt med 6 miljoner.

USA genomförde sin första stora begränsning av invandringen 1917, då rädslan för den så kallade gula faran var som störst. Efter det var det omöjligt att komma in i USA från många asiatiska länder.

USA:s gränser stängdes ytterligare 1924 för att hålla socialister ute och förhindra att immigranter tog jobben från amerikanerna.

Invandringen var relativt låg under de följande fyrtio åren, men trots det fortsatte befolkningstillväxten att öka kraftigt.

Först på senare år har befolkningstillväxten börjat minska. Nya siffror visar att den aldrig har varit lägre än mellan 2010 och 2020.

Tillväxten har bara ökat.

© Peter Newark American Pictures/Bridgeman Images & Historical/Getty Images