The Guardian
Shah Pahlavi

Hur många kupper har CIA varit involverade i?

Efter andra världskriget fick CIA i uppgift att bevaka amerikanska intressen i utlandet – och organisationen fick snart fullt upp med att störta regeringar runt om i världen.

I kölvattnet på andra världskriget inleddes kalla kriget – en ideologisk strid mellan två av världens största militära makter: USA och Sovjetunionen. För att rusta sig mot det nya hotet från östblocket upprättade USA den 18 september 1947 underrättelsetjänsten CIA (Central Intelligence Agency).

CIA fick i uppgift att koordinera de befintliga amerikanska underrättelsetjänsternas arbete och samla in upplysningar om främmande makter – framför allt Sovjetunionen.

Dessutom skulle CIA bevaka amerikanska politiska intressen i utlandet. Det innebar att CIA skulle arbeta för att så många länder som möjligt runt om i världen orienterade sig mot USA – på bekostnad av det kommunistiska Sovjetunionen.

En vanlig metod för att se till att länder styrdes av USA-vänliga ledare var att hjälpa antikommunistiska personer och grupper att ta makten.

Shah Pahlavi

Den nye shahen, Mohammad Reza Pahlavi, anlände till Iran några dagar efter att CIA i augusti 1953 hade fått den tidigare regeringen avsatt.

© The Guardian

CIA gav makten åt shahen

Hur många mer eller mindre framgångsrika kupper CIA har varit involverad i är osäkert, eftersom organisationen arbetar i det fördolda.

En kvalificerad uppskattning är att underrättelsetjänsten sedan 1947 har gjort mellan 80 och 100 försök att byta ut regimen i olika länder. Enligt den amerikanska tidningen Washington Post deltog CIA enbart under kalla kriget i 72 kuppförsök.

En av de första CIA-kupperna ägde rum i Iran 1953. Då störtades landets demokratiskt valde premiärminister Mohammad Mossadeq för att han hade förstatligat oljeindustrin och fört landet närmare Sovjetunionen.

Året därpå avlägsnade CIA Guatemalas president Jacobo Arbenz Guzmán, och sedan dess har amerikanerna funnits på plats i bland annat Syrien, Kongo, Dominikanska republiken, Sydvietnam, Brasilien, Afghanistan, Polen och många andra länder.