Hur många bodde i Amerika före Columbus?

Vad betydde Columbus upptäckt av Amerika för indianerna?

Spanjorerna dödade tusentals infödda amerikaner, men det var sjukdomar som orsakade flest dödsfall.

När Columbus kom fram till Amerika var kontinenten långt ifrån öde. De flesta historiker räknar med att åtminstone 75 miljoner indianer bodde i hela Amerika år 1492.

Befolkningstalet har dock ifrågasatts, och forskarnas bud spänner från 55 miljoner till 110 miljoner infödda.

Hundra år efter Columbus: 8000 kvar

Européernas ankomst fick ett dramatiskt inflytande på folkmängden. Mängder med indianer dödades, först av spanjorerna och sedan av de franska och engelska nybyggarna. Den vanligaste dödsorsaken var dock de sjukdomar som européerna förde med sig.

Indianernas immunförsvar stod inte emot europeiska smittor som mässling, fläcktyfus och smittkoppor. Hela folkgrupper decimerades på kort tid. I våra dagars Nicaragua levde t ex mellan en halv och en miljon indianer. År 1574, bara 82 år efter Columbus ankomst, fanns endast omkring 8 000 kvar.