Hur många av USA:s presidenter har ställts inför riksrätt?

I debatten om USA:s president Donald Trump har möjligheten att ställa honom inför riksrätt kommit upp. Men hur vanligt är det att presidenter utsätts för detta?

1868 röstade senaten om presidenten skulle ställas inför riksrätt.

© Photo Researchers/Sciencesource/IBL

SVAR Amerikanska kon­sti­tu­tio­nen slår fast att en president, vicepresident, kongressledamot eller federal domare som missbrukat sitt ämbete eller begått allvarliga brott kan avsättas av kongressen genom så kallad impeachment –riksrätt. Åtalet väcks av representanthuset och följs av en process i senaten. För fällande dom krävs två tredjedelars majoritet.

I USA har bara två presidenter ställts inför riksrätt. Den förste var Andrew Johnson, som år 1868 undkom en dom om maktmissbruk med en hårsmån. 35 senatorer röstade för att fälla honom medan 19 friade. Johnson frikändes alltså med endast en rösts marginal i en process som präglades av motsättningarna efter inbördeskriget.

Under 1998–99 pågick också en omtalad process mot president Bill Clinton i den så kallade Monica Lewinsky-affären. Till skillnad från Johnson friades han av senaten med god marginal.

Således har ingen amerikansk president avsatts i en riksrättsprocess, men 1974 valde Richard Nixon att avgå när han hotades med åtal till följd av Water­gate­skandalen.

Andrew Johnson ställdes inför riksrätt 1868 och Bill Clinton 1998.

© Bridgeman/IBL och Alamy/IBL