Library of Congress
Ulysses S. Grant

Har en sittande amerikansk president någonsin arresterats?

President Ulysses S. Grant älskade fart och susade ofta runt med sin hästdragna vagn på Washingtons gator. En dag 1872 mötte han dock sin överman i form av en plikttrogen polis.

Under det amerikanska inbördeskriget (1861–65) ledde general Ulysses S. Grant Nordstaterna till seger. I striderna deltog William H. West som menig fotsoldat. När de båda männen år 1872 möttes på en gata i Washington, D.C. var maktförhållandet emellertid det omvända.

Sedan kriget hade West fått anställning som polis, medan Grant 1869 blivit USA:s president. Trots det hade West nu vinkat Grant åt sidan och gav den ångerfulle presidenten en uppsträckning:

”Jag beklagar djupt att behöva göra så här, herr president, för ni är nationens ledare, och jag är bara en enkel polis, men plikt är plikt, sir, och jag är tvungen att arrestera er.”

Ulysses S. Grant

President Ulysses S. Grant var känd för att göra gatorna osäkra med sin hästdragna vagn.

© Library of Congress

Grant var en fartdåre

Den dagen 1872 fick Grant den tvivelaktiga äran av att bli den första och hittills enda presidenten i USA som blivit arresterad medan han satt på sin post. Presidentens brott var att han hade färdats för fort med sin vagn på en trafikerad väg.

Grant var känd som en fartdåre och älskade att köra ikapp med sina vänner, och faktum är att han fått en varning av West dagen innan han greps. När presidenten ännu en gång åkte för fort var Wests tålamod slut.

Under stora protester från sitt följe fördes presidenten till den lokala polisstationen, där hans borgen sattes till motsvarande cirka 5 000 kronor i dagens penningvärde

Enligt West tog Grant det hela med ett leende, betalade sin borgen och lämnade stationen kort därefter.

Händelsen fick inga negativa konsekvenser för presidenten. Tvärtemot framstod Grant i sin samtid som en ärlig man, som inte krävde immunitet eller utnyttjade sin makt för att stå över lagen.