North Wind Picture Archives / Imageselect

Gjorde slavarna i USA inte uppror?

De omänskliga villkor som slavar levde under i USA ledde flera gånger till väpnade uppror mot vita slavägare – men varenda gång gick det illa för de upproriska ...

De svarta slavarna i USA gjorde uppror flera gånger. Historiker kan dokumentera omkring 250 slavuppror i de amerikanska sydstaterna, innan slaveriet 1865 förbjöds i USA:s författning.

Till skillnad från de många upproren i Karibien och Sydamerika hade upproren i Nordamerika dock inga nämnvärda framgångar.

Orsaken var bland annat att plantagerna i USA ofta var små och hade få slavar jämfört med till exempel de karibiska plantagerna.

Dessutom var slavarna ofta i minoritet i förhållande till den vita befolkningen och hårt bevakade. De hade därför små möjligheter att kommunicera och planera uppror.

Ett av de mest kända slavupproren ägde rum 1831 i Virginia, då cirka sjuttio slavar grep till vapen och angrep hus och plantager. De befriade slavar och dödade vita män, kvinnor och barn.

När upproret slogs ner fyra dagar senare hade minst femtioen vita personer dödats. Upproret spred fruktan i samhällena och utlöste en våg av bestraffningar av olydiga slavar.

Veckorna efter ­upproret avrättades femtiosex slavar av ­myndigheterna, medan upp till tvåhundra svarta dödades av medborgargarden.

Vid minst ett tillfälle startades ett slavuppror av vita abolitionister, som ville avskaffa slaveriet genom väpnad kamp.

År 1859 angrep en grupp ledd av slaverimotståndaren John Brown ett vapen­lager för att skaffa vapen till ett stort ­slavuppror i Södern.

Gruppen, som bestod av både vita och svarta, besegrades dock efter en blodig eldstrid, som varade i nästan två dagar.

Slavupproret vid Harper's Ferry

År 1859 ledde slaverimotståndaren John Brown ett uppror i staden Harper's Ferry. Efter att han stulit stadens vapenförråd var det meningen att Söderns slavar skulle beväpnas och göra uppror mot sina ägare.

North Wind Picture Archives / Imageselect

John Brown (1800-59)

var inbiten motståndare till slaveri och förespråkade väpnad kamp mot slavägarna. Hans kontroversiella tankar gjorde honom omtyckt bland svarta slavar och fruktad av vita slavägare.

Efter det miss­lyckade försöket att inleda ett stort uppror 1859 dömdes han till döden och hängdes.

Nelson-Atkins Museum of Art

Slavar

utgjorde fem av de tjugotvå personer som deltog i John Browns angrepp på ett vapenlager i West Virginia i USA.

Vapnen

från stölden skulle användas för att beväpna slavar i Sydstaterna. ­Enligt planen skulle cirka femhundra slavar ansluta sig redan första dagen, men i stället slogs upproret ner.