bournemouth.ac.uk

Fotspår gör Amerikas ursprungsfolk 7 000 år äldre

Historien om de första människorna i Amerika måste skrivas om, visar snustorra bevis från New Mexico.

På senare år har åtskilliga fynd satt frågetecken för hypotesen att den amerikanska ursprungsbefolkningens förfäder invandrade till Amerika först för mellan 12 000 och 16 000 år sedan. Ny brittisk forskning bekräftar att Amerikas första invånare måste ha anlänt flera tusen år tidigare.

Arkeologer från Bournemouth University i England har undersökt ett antal uråldriga fotspår i nationalparken White Sands i delstaten New Mexico i USA.

Mellan tårna på fotavtrycken i den stelnade leran lyckades forskarna hitta pollen och fröer. Analyser visar att dessa är mellan 21 000 och 23 000 år gamla – alltså 7 000 år äldre än den invandringsvåg som i åratal har betraktats som ur-amerikanernas ursprung.

VIDEO: Se när fotspåren grävs ut

I många år har experter hävdat att människor omöjligt kan ha nått Amerika så tidigt, eftersom istidens snömassor förhindrade all migration.

VÄRLDENS HISTORIA har dock tidigare rapporterat om fynd som tyder på att jägare och samlare från Asien mycket väl kunde ha gjort det: Ett minst 18 000 år gammalt ben från en människa, skärmärken i ett 24 000 år gammalt djurben och en lika gammal gammal stenkniv.

Senare invandrare dödade de första

Enligt en del forskare kan det röra sig om två olika invandringsvågor: En mycket tidig – för kanske 30 000–35 000 år sedan – varpå Amerikas första människor konkurrerades ut eller dödades av senare invandrare, som kom först när isen drog sig tillbaka.