Byggde indianerna städer i Nordamerika?

Fanns det städer i dagens USA och Kanada före européernas kolonisering av kontinenten?

© National Geographic/Alamy/IBL

SVAR När européerna nådde Amerika omkring år 1500 fanns mäktiga civilisationer i Syd- och Centralamerika, men få exempel på större samhällen norr om dagens Mexiko.

En av de främsta förklaringarna var att den nordamerikanska befolkningen huvudsakligen levde som jägare och samlare – och därför inte bosatte sig i städer.

Det hade emellertid funnits städer i Nordamerika tidigare. Den jordbrukande så kallade Mississippikulturen var ett exem­pel. När européer­na nådde området fanns få spår kvar, men i trakterna av dagens Saint Louis hade det tidiga­re legat en storstad, känd som Ca­ho­kia. Den största jordhögen mäter 300 x 240 meter och pryddes av en 15 meter hög byggnad, vilket vittnar om ett mäktigt samhälle.

Som störst på 1100-talet

När staden nådde sin största utbredning på 1100-talet var den ett ekonomiskt och kulturellt centrum med 10  000–20  000 invånare – jämförbart med det samtida London i storlek.

Någon gång före år 1300 förvandlades Cahokia till en spökstad. Orsaken är inte känd, men krig, sjukdomar, översvämningar och klimatförändringar – eller en kombination av dessa – har nämnts som tänkbara förklaringar.