Teckningen visar hur forskarna tror att USA:s nyfunna indianstam levde för cirka 11500 år sedan.

Eske Willerslev: ”Vi har hittat en helt ny indiangrupp”

DNA-undersökningar av ett 11500 år gammalt barn ger helt nya kunskaper om när USA:s ursprungliga befolkningsgrupper uppstod. ”Stort”, säger forskaren bakom studien.

17 januari 2018 av Pernille Mogensen

För 11500 år sedan begravdes en liten flicka på mellem sex och tolv veckor i närheten av floden Tanana i Alaska – USA:s nordvästligaste hörn.

Under de följande årtusendena låg hon ostörd, men år 2006 började amerikanska arkeologer undersöka platsen, och år 2013 fann de flickans skelett.

Trots att skelettet legat så många år i Alaskas sura jord har en grupp forskare lyckats kartlägga flickans arvsmassa tack vare ett välbevarat öronben – och resultatet är banbrytande, berättar forskarlagets ledare, DNA-forskaren Eske Willerslev vid Köpenhamns universitet, för VÄRLDENS HISTORIA:

”Vi har hittat en grupp indianer som inte varit känd tidigare. Men ännu viktigare är att populationen är den tidigaste avspjälkade grupp av indianer som vi nu känner till”, säger han.

Tillhörde ingen av de kända grenarna

För mellan 35000 och 25000 år sedan uppstod den grupp som på engelska kallas ”Ancestral Native Americans” någonstans i östra Asien. Det är den grupp som i dag betraktas som indianernas förfäder. Gruppen uppstod som en genetisk avspjälkning av ett östasiatiskt folk.

Gruppen delade sig för cirka 15000 år sedan i två indianska stamgrupper, som alla ursprungliga amerikaner härstammar från.

Uppdelningen i de båda stamgrupperna ägde rum på den amerikanska kontinenten – närmare bestämt i Alaska – varpå den ena stamgruppen förflyttade sig söderut, och den andra gruppen stannade kvar i Amerikas nordliga trakter.

Den södra grenen blev upphov till alla de ursprungliga befolkningsgrupperna i Central- och Sydamerika, medan norra grenen blev förfäder till bland annat navajo- och apacheindianerna i Kanada och USA.

”Allt som vi hittat tidigare, i både Syd- och Nordamerika, och oavsett om det rör sig om utdöda eller nu levande indianer, härstammar från den södra eller norra linjen”, förklarar Eske Willerslev.

Undersökningarna av barnskelettet i Alaska visade emellertid att även om om hon hade kopplingar till både den södra och den norra grenen, så tillhörde hon ingen av dem.

Barnskelett stöder befintlig hypotes

Utöver att barnskelettet tillfogar en helt ny gren till det indianska stamträdet, stöder det även en utbredd hypotes, som säger att Amerika befolkades via Beringlandbryggan, som i dag är täckt av vatten. 

Fortfarande råder det dock enighet om var stamgruppen delade sig: Före eller efter att den passerat Beringlandbryggan, säger Eske Willerslev.

Indianernas stamträd får en extra gren

Genetiskt står flickan precis lika långt från de båda indianska stamgrupperna, och det får forskarna att dra slutsatsen att hon tillhör en tredje och hittills okänd gren, som i likhet med den norra och den södra grenen växte fram ur indianernas stamgrupp. 

Det nyupptäckta folket har fått namnet ”Ancient Beringians”.

Statistik och mutationsfrekvenser pekar på att denna gren uppstod för cirka 20000 år sedan, vilket gör populationen cirka 5000 år äldre än de båda andra grenarna.

Därmed tillhör barnskelettet alltså det äldsta folk som man någonsin hittat rester av i Amerika.

Med en prenumeration på VÄRLDENS HISTORIA är du säker på att få nyheter från arkeologins värld i vartenda nummer.

Här hittar du de bästa erbjudandena

Kanske är du intresserad av...