Wikimedia Commons/ Wind Picture Archives/Shutterstock
John Smith Zuñiga-kartan

Berömd kaptens karta ska leda till britternas första koloni

När kapten John Smith inte var upptagen med att räddas av Pocahontas ritade han kartor över Nordamerika. Nu tror arkeologerna att en av dessa kartor kan hjälpa dem att lösa ett 400 år gammalt mysterium.

Det är inte bara de som gillar Disneyfilmen Pocahontas som tycker om kapten John Smith. Arkeologer använder nu en kopia av en karta som John Smith ritade för att hitta de tidigaste bebyggelserna i Amerika.

Zuñiga-kartan, som den kallas i dag, är från 1608 och noggranna studier av kartan har avslöjat en liten flagga, som arkeologerna tror visar hus byggda vid James Fort – engelsmännen första koloni i Nya världen.

Smith skrev att det år 1608 fanns mer än 50 hus vid James Fort, men arkeologerna har ännu inte hittat ett enda.

Undersökningar med georadar har dock avslöjat att det finns något i marken, och utgrävningar 2022 stötte inledningsvis på resterna av både ett Sydstatsfort från amerikanska inbördeskriget och ett kolonifort från 1617. Sommaren 2023 ska arkeologerna fortsätta arbetet och de förväntar sig att nå ner till det ursprungliga James Fort, som John Smith var med och grundade.

Detaljgrad gör kartan speciell

Kartan finns i dag endast i en spansk kopia, och det är inte så konstigt att spanjorerna var intresserade av den. Det är en av de första detaljerade kartorna över Nordamerika och innehåller bland annat detaljer såsom byar tillhörande ursprungsbefolkningen på den plats där den engelska kolonin Jamestown var placerad och inte minst hur James Fort såg ut.

Det var information som spanjorerna, som betraktade hela Amerika som sitt område, var intresserade av.

John Smith Zuñiga-kartan

Zuñiga-kartan från 1608 är en spansk kopia av en engelsk karta, som troligen ursprungligen ritades av John Smith.

© Houghton Mifflin Company