Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

USA:s presidenter: Se presidentlängden

År 1789 tillträde USA:s första president, George Washington. Sedan dess har en lång rad män intagit Vita huset för att ta sig an uppdraget som USA:s president.

© Yale University Art Gallery

George Washington

1789-1797

Parti: Partilös

År 1775 gjorde en del av de nordamerikanska kolonierna uppror mot det brittiska imperiets tullar och handelsmonopol. Det nord­amerikanska frihetskriget var ett faktum.

Ett år senare, den 4 juli 1776, undertecknade sändebud från 13 kolonier oavhängig­hetsförklaringen. Trots militär underlägsenhet lyckades upproret åsamka britterna ett allvarligt nederlag och 1783 erkände Stor­britannien de 13­ koloniernas själv­ständighet.

Staterna slöt sig samman i en union och 1789 tillträdde USA:s förste president, George Washington.

Mest känd för: George Washington blev idealet för alla efterföljande amerikanska presidenter.

 • John Adams

  1797-1801

  Parti: Federalist

  Mest känd för: Adams inrättade ett flottministerium och blev känd som den amerikanska flottans fader.

 • Thomas Jefferson

  1801-1809

  Parti: Demokratisk­-republikanska partiet

  Mest känd för: Han köpte de franska kolonierna väster om Mississippifloden och fördubblade USA:s yta.

  Jefferson var en av de största reformatorerna och tänkarna i USA:s historia.

  Han var huvudmannen bakom oavhängighetsförklaringen och en personifiering av upplysningstidens bildningsideal – han var såväl uppfinnare som lantbrukare, musiker och vetenskapsman.

  Jeffersons visioner om individens rättigheter formade den nya nationen och spred sig till resten av världen.

 • James Madison

  1809-1817

  Parti: Demokratisk-republikanska partiet

  Mest känd för: Madison förde krig mot britterna som hindrade amerikansk handel med Napoleons Frankrike.

 • James Monroe

  1817-1825

  Parti: Demokratisk­-republikanska partiet

  Mest känd för: Monroedoktrinen som slog fast att USA inte accepterade europeisk inblandning i USA.

 • John Quincy Adams 

  1825-1829

  Parti: Demokratisk-republikanska partiet

  Mest känd för: Adams sjösatte en ambitiös plan som förbättrade USA:s vägar, skolor och bankväsende.

© whitehousehistory.org

Andrew Jackson

1829-1837

Parti: Demokraterna

Mest känd för: Jackson tvångsför­flyttade 125 000 indianer. Tusentals dog under resan västerut.

Jackson blev den förste folk valde presidenten, tidigare hade kongressen nominerat kandidaterna.Han var nybyggare med bristfällig skolgång och i vissa kretsar betrak tades han som en bonddräng. Fol ket såg honom som en av sina egna.

 • Martin Van Buren

  1837-1841

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Han försökte leda USA genom en svår ekonomisk kris år 1837 men ökade inflationen.

 • William Henry Harrison

  1841

  Parti: Whigpartiet

  Mest känd för: Harrison dog av fåfänga: en kylig marsdag kom han nämligen till sin installation utan hatt och jacka.

  Han talade i två timmar bara för att visa sitt intellekt, ådrog sig lunginflammation och avled en månad senare.

 • John Tyler

  1841-1845

  Parti: Whigpartiet

  Mest känd för: Han var vicepresident när Harrison dog och blev USA:s förste icke valda president. Annekterade år 1845 staten Texas.

 • James Knox Polk

  1845-1849

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Under president Polk växte USA mer än under någon annan period.

  USA förvärvade efter långa förhandlingar det enorma Oregonterritoriet från Storbritannien.

  Unionen anslöt Texas, vilket ledde till krig mot Mexico. Kriget slutade med att USA tog makten över Kalifornien, New Mexico och Arizona.

 • Zachary Taylor

  1849-1850

  Parti: Whigpartiet

  Mest känd för: Zachary Taylor avvärjde ett inbördeskrig mellan slavstaterna i södern och de slavfria staterna i norr.

 • Millard Filmore

  1850-1853

  Parti: Whigpartiet

  Mest känd för: Filmore skickade flottan till Japan och öppnade landet för handel med väst med hjälp av kanonbåtsdiplomati.

 • Franklin Pierce

  1853-1857

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Stöttade en lag som tillät slaveri i Kansas och Nebraska, vilket ledde till blodiga stridigheter i områdena.

 • James Buchanan

  1857-1861

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Vägrade gå i krig mot de sydstater som lämnade Unionen under slutet av hans tid som president.

Lincoln var frontfigur i kampen mot slaveriet. När han valdes fruktade sydstatarna att slaveriet skulle upphävas.

Abraham Lincoln

1861-1865

Parti: Republikanerna och senare National Union Party

Mest känd för: Lincoln var frontfigur i kampen mot slaveriet. När han valdes fruktade sydstatarna att slaveriet skulle upphävas.

De reagerade genom att lämna unionen och detta utlöste så småningom det amerikanska inbördeskriget, vilket ledde till en viktig förändring: Amerikas konfedererade stater bildades.

Men det var inte alla som gillade utvecklingen. Under ett teaterbesök blev Lincoln skjuten av en skådespelare.

 • Andrew Johnson

  1865-1869

  Parti: Demokraterna och National Union Party

  Mest känd för: När Lincoln mördades övertog vicepresident Johnson presidentposten och köpte Alaska av Ryssland.

 • Ulysses Simpson Grant

  1869-1877

  Parti: Republikaner

  Mest känd för: Fortsatte processen med att integrera de besegrade Sydstaterna i USA efter amerikanska inbördeskriget.

 • Rutherford Birchard Hayes

  1877-1881

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Hayes satte stopp för partiernas maktmissbruk. Tidigare hade det vinnande partiet belönat sina anhängare med offentliga jobb.

 • James Abraham Garfield

  1881

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Garfield hann inte få särskilt många nya lagar antagna eftersom en attentatsman mördade honom efter endast sex månader på posten.

 • Chester Alan Arthur

  1881-1885

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Chester Arthur fortsatte Hayes reformer av de statsanställdas villkor.

 • Grover Cleveland

  1885-1889

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: För att hindra statens utgifter från att öka lade Cleveland in sitt veto hela 584 gånger. Det är rekord.

 • Benjamin Harrison

  1889-1893

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Harrison begränsade stora företags möjligheter att gå samman och pressa upp priserna.

 • Grover Cleveland

  1893-1897

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Under president Clevelands andra ämbetsperiod drabbades USA av enorm arbetslöshet och 500 banker gick i konkurs.

 • William McKinley

  1897-1901

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: USA utkämpade år 1898 ett kort krig mot Spanien. Amerikanerna vann Filippinerna och Puerto Rico och blev en stormakt.

© Goodfreephotos

Theodore Roosevelt

1901-1909

Parti: Republikanerna

Mest känd för: Theodore Roosevelt var den främsta driv­kraften bakom anläggandet av Panamakanalen.

”Teddy” Roosevelt hade ett så brett stöd från folket att han kunde regera stick i stäv mot kongressen. Makten utnyttjade han till att bekämpa storindustrins maktmissbruk och trygga folkets levnadsvillkor.

Utrikespolitiskt anlade han den imperialistiska linje som USA följde resten av århundradet.

 • William Howard Taft

  1909-1913

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Taft ändrade lagen så att senatorer valdes direkt av befolkningen och inte av de lagstiftande församlingarna.

 • Woodrow Wilson

  1913-1921

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Wilsons tid i ämbetet präglades av första världskriget.

  Han stora projekt var att säkra en varaktig fred baserad på de ”14 punkterna” (bl.a. frihandel, nedrustning och upprättandet av ett Nationernas förbund, föregångaren till FN).

  Men under fredsförhandlingarna 1919 blev de ”14 punkterna” urvattnade, och kongressen röstade emot USA:s inträde i NF.

 • Warren Gamaliel Harding

  1921-1923

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Harding dog under sin ämbetsperiod och är främst ihåg­kommen för korruption och svågerpolitik.

  Harding var mycket engagerad i moral och religion, men kort efter hans död krackelerade bilden.

  Det framkom att han var storkonsument av såväl kvinnor som alkohol. Hans politik kom ofta till över ett parti poker.

 • Calvin Coolidge

  1923-1929

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Coolidge var ultra-liberal i sin ekonomiska politik och lät marknadskrafterna ha sin gång.

 • Herbert Clark Hoover

  1929-1933

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: När den ekonomiska depressionen bröt ut vägrade Hoover gripa in för att motverka fattigdomen.

© FDR Presidential Library & Museum

Franklin Delano Roosevelt

1933-1945

Parti: Demokraterna

Mest känd för: USA:s längst sittande president övervann den ekonomiska krisen genom att satsa enorma summor på byggprojekt.

Roosevelt övertog ämbetet när depressionen var som djupast. Han ansåg att statliga åtgärder var den enda lösningen och genomförde ”den nya given”, the ”New Deal”, som omfattade sociala och ekonomiska reformer och offentliga arbeten.

 • Harry S. Truman

  1945-1953

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Kort före andra världskrigets slut gav Truman order om att släppa atombomber över Hiroshima och Nagasaki.

 • Dwight David Eisenhower

  1953-1961

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Eisenhower byggde moderna motorvägar och hotade Kina med kärnvapen för att avsluta Koreakriget.

© NASA

John Fitzgerald Kennedy

1961-1963

Parti: Demokraterna

Mest känd för: John F. Kennedy undvek att utlösa ett tredje världskrig när Sovjet rustade med kärnvapen på Kuba.

 • Lyndon Baines Johnson

  1963-1969

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Johnson skickade amerikanska trupper till Vietnam vilket ledde till att kriget blev både långt och blodigt.

 • Richard Milhous Nixon

  1969-1974

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Kort efter att ha blivit omvald fick Nixon avgå på grund av Watergateskandalen.

  Presidentens stab hade avlyssnat demokraternas valhögkvarter.

 • Gerald Rudolph Ford

  1974-1977

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Ford benådade sin företrädare Nixon så att han inte kunde ställas till svars för Watergateskandalen.

 • James Earl (Jimmy) Carter

  1977-1981

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Genom de så kallade Camp David-­avtalen fick Jimmy Carter Israel och Egypten att sluta fred med varandra.

© National Archives

Ronald Wilson Reagan

1981-1989

Parti: Republikanerna

Mest känd för: Reagan rustade i hög takt och tvingade Sovjet till förhandlingar. Genom INF-avtalet skrotades 2 700 kärnvapen.

 • George Herbert Walker Bush

  1989-1993

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Bush senior ledde USA i Kuwaitkriget mot Iraks diktator Saddam Hussein.

 • William Jefferson (Bill) Clinton

  1993-2001

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Clinton minskade arbetslösheten och statsskulden, men är främst ihågkommen för affären med Monica Lewinsky.

 • George Walker Bush Jr.

  2001-2009

  Parti: Republikanerna

  Mest känd för: Bush inledde ”kriget mot terrorn” efter attacken på World Trade Center i New York den 11 september 2001.

 • Barack Obama

  2009-2017

  Parti: Demokraterna

  Mest känd för: Obama stod för USA:s första allmänna sjukförsäkring. 32 miljoner fattiga fick tillgång till läkarvård.

Läs också:

Presidentval i USA

Valet från A till Z: Det stora valalfabetet

18 minuter
Presidentval i USA

USA:s värsta presidenter

6 minuter
Presidentval i USA

Presidentval i USA – vem, vad och när?

10 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj